bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a UFG

Rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a UFG

Dodano: 2016-08-25
Publikator: Dziennik Ustaw

W dniu 23 sierpnia 2016 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym (Dz.U. z 23 sierpnia 2016 r., poz. 1320).

Rozporządzenie określa tryb i terminy przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym oraz warunki, sposób i tryb współdziałania między nimi w zakresie przekazywania danych przez zakłady ubezpieczeń.

Zgodnie z Rozporządzeniem, centralna ewidencja pojazdów zapewnia dostęp do danych UFG zakładom ubezpieczeń w czasie wykonania czynności skutkującej koniecznością przekazania do niej danych. Dostęp zakładów ubezpieczeń do danych w ewidencji odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego UFG.

Pliki do pobrania

rozporzadzenie_ministra_cyfryzacji_z_dnia_11_sierpnia_2016_r..pdf

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...