bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Rozporządzenie w sprawie dokumentów dot. umów ubezpieczenia sporządzanych w postaci elektronicznej

Rozporządzenie w sprawie dokumentów dot. umów ubezpieczenia sporządzanych w postaci elektronicznej

Dodano: 2016-10-14
Publikator: Dziennik Ustaw

W dniu 14 października 2016 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 października 2016 r. w sprawie dokumentów związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia sporządzanych w postaci elektronicznej (Dz. U. z 14 października 2016 r., poz. 1693).

Rozporządzenie określa szczegółowy sposób tworzenia, utrwalania, przechowywania i zabezpieczania, przy zastosowaniu podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej, dokumentów związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia. Przepisy rozporządzenia stosuje się do dokumentów związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia, sporządzanych w postaci elektronicznej, z wyjątkiem dokumentów:

1) zapisywanych na informatycznych nośnikach danych, związanych z operacjami dokonywanymi przy użyciu kart płatniczych, kart służących wyłącznie do dokonywania wypłaty gotówki oraz instrumentów pieniądza elektronicznego;

2) oznaczonych kategorią archiwalną A i podlegających trwałemu przechowywaniu na mocy odrębnych przepisów.

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie przepisu art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zgodnie z którym dokumenty związane z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia mogą być sporządzane w postaci elektronicznej, jeżeli będą w sposób należyty utworzone, utrwalone, przechowywane i zabezpieczone.

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 29 października 2016 r.

Treść Rozporządzenia do pobrania w „Pełnej publikacji”.

Pliki do pobrania

d2016000169301.pdf

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...