bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r.

Dodano: 2016-05-25
Publikator: Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie tych informacji

Dz. U. z dnia 29 maja 2012 r., poz. 605

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 13.06.2012 r.

Pliki do pobrania

rozporzadzenie_ministra_zdrowia_z_dnia_17_maja_2012_r..pdf

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...

Nazwa „odszkodowanie” nie wystarczy do zwolnienia z PIT

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 26 marca 2024 r. (sygn. akt...