bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r.

Dodano: 2016-05-25
Publikator: Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie tych informacji

Dz. U. z dnia 29 maja 2012 r., poz. 605

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 13.06.2012 r.

Pliki do pobrania

rozporzadzenie_ministra_zdrowia_z_dnia_17_maja_2012_r..pdf

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...