bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 września 2016 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 września 2016 r.

Dodano: 2016-10-26
Publikator: Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. poz. 1655) wprowadza kilka kolejnych zmian z zakresu danych zawartych w bazie CEPIK 2.0. Dotyczą one przede wszystkim konieczności uzupełniania bazy o dane osób zdających egzamin na prawo jazdy wraz z wynikiem egzaminu oraz możliwości wykorzystania większej liczby urządzeń rejestrujących przebieg części praktycznej egzaminu.

Zmiany dotyczą poprzedniego rozporządzania Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. Nowa treść rozporządzania zakłada integrację systemu teleinformatycznego wykorzystywanego we wszystkich wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego z centralną ewidencją kierowców. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2017 r.

Pliki do pobrania

rozporzadzenie_ministra_infrastruktury_i_budownictwa_z_dnia_20_wrzesnia_2016_r..pdf

Artykuły powiązane

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...

Można żądać odszkodowania za sąsiedztwo lotniska – uchwała SN

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 kwietnia 2024 r. (sygn. akt CZP 56/23) uznał, że właściciel może żądać odszkodowania z...