bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2014 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2014 r.

Dodano: 2014-11-18
Publikator: Dziennik Ustaw

Stan prawny na dzień 6 października 2014 r.

Rozporządzenie określa jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej. W Rozporządzeniu został wskazany katalog dokumentów, które muszą dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Rozporządzenie zostało wydane w związku ze zmianami w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym, wprowadzonymi przez ustawę z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Rozporządzenie weszło w życie w dniu 8 października 2014 r.

Pliki do pobrania

rozporzadzenie_w_sprawie_wykazu_dokumentow_dolaczanych_do_wniosku_o_wydanie_zezwolenia_na_wykonywania_dzialalnosci_brokerskiej.pdf

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...