bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Dodano: 2016-05-17
Publikator: Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. z dnia 6 maja 2016 r., poz. 634)

Na podstawie art. 336 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres, częstotliwość, formę i sposób sporządzania dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz terminy ich przedstawiania Komisji Nadzoru Finansowego, obejmujących informacje:

  1. specyficzne dla Rzeczypospolitej Polskiej, niepodlegające harmonizacji w Unii Europejskiej;
  2. niezbędne do celów statystyki publicznej, inne niż określone w programie badań statystyki publicznej;
  3. specyficzne dla realizacji zadań związanych z uczestnictwem Narodowego Banku Polskiego w Europejskim Systemie Banków Centralnych.

Dodatkowe sprawozdanie finansowe i statystyczne składa się z części A oraz części B.

Dodatkowe sprawozdanie finansowe i statystyczne sporządza się z częstotliwością roczną i kwartalną

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 7 maja 2016 r.

Pliki do pobrania

d2016000063401.pdf

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...