bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2016 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2016 r.

Dodano: 2016-04-02
Publikator: Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Dz. U. z 4 marca 2016 r., poz. 273

Rozporządzenie wprowadza zmiany do ostatniego rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 1995): w § 1 w pkt 13 dodaje się pkt 14 w brzmieniu: „14) informacji o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (CIT-BR), stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia.” i inne.

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 5 marca 2016 r.

Stan prawny na dzień 2 kwietnia 2016 r.

Pliki do pobrania

rozporzadzenie_ministra_finansow_z_dnia_25_lutego_2016_r..pdf

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...