bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2011 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2011 r.

Dodano: 2016-05-25

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

Dz. U. z dnia 7 czerwca 2011 r., nr 115, poz. 666

Rozporządzenie określa zakres, formę i sposób sporządzania oraz termin i sposób publikacji rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, zwanego dalej „funduszem”, w zakresie umów ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 22 czerwca 2011 r.

Pliki do pobrania

rozporzadzenie_ministra_finansow_z_dnia_23_maja_2011_r..pdf

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...