bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie egzaminu aktuarialnego

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie egzaminu aktuarialnego

Dodano: 2016-05-25
Publikator: Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie egzaminu aktuarialnego

Dz. U. z dnia 21 maja 2015 r., poz. 700

Rozporządzenie określa: zakres obowiązujących tematów egzaminu aktuarialnego, zwanego dalej „egzaminem”; tryb przeprowadzania egzaminu; sposób i tryb uznawania studiów wyższych, o których mowa w art. 163 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, zwanej dalej „ustawą”; sposób i tryb zwalniania kandydata z egzaminu.

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 1 sierpnia 2015 r.

Pliki do pobrania

rozporzadzenie_mf_w_sprawie_egzaminu_aktuarialnego.pdf

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...