bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r.

Dodano: 2016-05-25
Publikator: Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym krajowego zakładu ubezpieczeń

Dz. U. z dnia 1 września 2010 r., nr 161, poz. 1082

Rozporządzenie określa dokumenty, które należy załączyć do zawiadomienia o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń, składanego na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 20 sierpnia 2010 r.

Pliki do pobrania

rozporzadzenie_mf_z_dnia_20_sierpnia_2010_r..pdf

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...