bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2016 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2016 r.

Dodano: 2016-03-24
Publikator: Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie danych gromadzonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń w zakresie statystyki ubezpieczeniowej

Dz. U. z 22 marca 2016 poz. 378

Na podstawie art. 426 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Rozporządzenie określa zakres danych gromadzonych w informatycznych bazach danych przez PIU w zakresie statystyki ubezpieczeniowej

godnie z rozporządzeniem, w informatycznych bazach danych gromadzi się dane obejmujące m. in. kwotę składki przypisanej brutto w podziale na umowy ubezpieczenia zawierane indywidualnie i grupowo; kwotę składki przypisanej brutto z umów opłacanych okresowo i jednorazowo oraz kwotę składki przypisanej brutto, którą ubezpieczający jest obowiązany zapłacić w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy; a także informacje dotyczące przebiegu szkodowości.

W informatycznych bazach danych gromadzi się dane dotyczące:

  1. ubezpieczeń działu I załącznika do ustawy
  2. ubezpieczeń działu II załącznika do ustawy

Dane nie obejmują danych osobowych

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 23 marca 2016 r.

Pliki do pobrania

rozporzadzenie_mf_z_dnia_18_marca_2016.pdf

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...