bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2016 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2016 r.

Dodano: 2016-03-24
Publikator: Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie danych gromadzonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń w zakresie statystyki ubezpieczeniowej

Dz. U. z 22 marca 2016 poz. 378

Na podstawie art. 426 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Rozporządzenie określa zakres danych gromadzonych w informatycznych bazach danych przez PIU w zakresie statystyki ubezpieczeniowej

godnie z rozporządzeniem, w informatycznych bazach danych gromadzi się dane obejmujące m. in. kwotę składki przypisanej brutto w podziale na umowy ubezpieczenia zawierane indywidualnie i grupowo; kwotę składki przypisanej brutto z umów opłacanych okresowo i jednorazowo oraz kwotę składki przypisanej brutto, którą ubezpieczający jest obowiązany zapłacić w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy; a także informacje dotyczące przebiegu szkodowości.

W informatycznych bazach danych gromadzi się dane dotyczące:

  1. ubezpieczeń działu I załącznika do ustawy
  2. ubezpieczeń działu II załącznika do ustawy

Dane nie obejmują danych osobowych

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 23 marca 2016 r.

Pliki do pobrania

rozporzadzenie_mf_z_dnia_18_marca_2016.pdf

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...