bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r.

Dodano: 2016-05-17
Publikator: Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie informacji zamieszczanych we wzorcach umów stosowanych przez zakład ubezpieczeń

Dz. U. z dnia 24 grudnia 2015 r., poz. 2189

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Rozporządzenie określa sposób sporządzania informacji, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, zamieszczanych przez zakład ubezpieczeń w stosowanych przez siebie wzorcach umów, w szczególności w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Pliki do pobrania

rozporzadzenie_z_dnia_16_grudnia_2015_r..pdf

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...