bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r.

Dodano: 2016-05-17
Publikator: Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie informacji zamieszczanych we wzorcach umów stosowanych przez zakład ubezpieczeń

Dz. U. z dnia 24 grudnia 2015 r., poz. 2189

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Rozporządzenie określa sposób sporządzania informacji, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, zamieszczanych przez zakład ubezpieczeń w stosowanych przez siebie wzorcach umów, w szczególności w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Pliki do pobrania

rozporzadzenie_z_dnia_16_grudnia_2015_r..pdf

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...