bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2014 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2014 r.

Dodano: 2014-11-18
Publikator: Dziennik Ustaw

Stan prawny na dzień 17 listopada 2014 r.

Rozporządzenie określa regulamin działania Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz wysokość wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Komisji; sposób przeprowadzania egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, zwanego dalej, w tym terminy przyjmowania zgłoszeń; zakres obowiązujących tematów egzaminu; sposób i tryb uznawania studiów wyższych; sposób i tryb zwalniania z egzaminu oraz wysokość opłaty egzaminacyjnej i sposób jej uiszczania. Rozporządzenie zostało wydane w związku ze zmianami w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym, wprowadzonymi przez ustawę z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Rozporządzenie weszło w życie w dniu 18 listopada 2014 r.

Pliki do pobrania

rozporzadzenie_w_sprawie_egzaminu_dla_brokerow_ubezpieczeniowych_i_reasekuracyjnych_oraz_komisji_egzaminacyjnej_dla_brokerow_ubezpieczeniowych_i_reasekuracyjnych.pdf

Artykuły powiązane

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...