bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2014 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2014 r.

Dodano: 2014-11-18
Publikator: Dziennik Ustaw

Stan prawny na dzień 17 listopada 2014 r.

Rozporządzenie określa regulamin działania Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz wysokość wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Komisji; sposób przeprowadzania egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, zwanego dalej, w tym terminy przyjmowania zgłoszeń; zakres obowiązujących tematów egzaminu; sposób i tryb uznawania studiów wyższych; sposób i tryb zwalniania z egzaminu oraz wysokość opłaty egzaminacyjnej i sposób jej uiszczania. Rozporządzenie zostało wydane w związku ze zmianami w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym, wprowadzonymi przez ustawę z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Rozporządzenie weszło w życie w dniu 18 listopada 2014 r.

Pliki do pobrania

rozporzadzenie_w_sprawie_egzaminu_dla_brokerow_ubezpieczeniowych_i_reasekuracyjnych_oraz_komisji_egzaminacyjnej_dla_brokerow_ubezpieczeniowych_i_reasekuracyjnych.pdf

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...