bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2014 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2014 r.

Dodano: 2014-11-18
Publikator: Dziennik Ustaw

Stan prawny na dzień 17 listopada 2014 r.

Rozporządzenie określa regulamin działania Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz wysokość wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Komisji; sposób przeprowadzania egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, zwanego dalej, w tym terminy przyjmowania zgłoszeń; zakres obowiązujących tematów egzaminu; sposób i tryb uznawania studiów wyższych; sposób i tryb zwalniania z egzaminu oraz wysokość opłaty egzaminacyjnej i sposób jej uiszczania. Rozporządzenie zostało wydane w związku ze zmianami w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym, wprowadzonymi przez ustawę z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Rozporządzenie weszło w życie w dniu 18 listopada 2014 r.

Pliki do pobrania

rozporzadzenie_w_sprawie_egzaminu_dla_brokerow_ubezpieczeniowych_i_reasekuracyjnych_oraz_komisji_egzaminacyjnej_dla_brokerow_ubezpieczeniowych_i_reasekuracyjnych.pdf

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...