bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Rozporządzenie Ministra Finansów ws. obowiązkowego ubezpieczenia OC domu maklerskiego

Rozporządzenie Ministra Finansów ws. obowiązkowego ubezpieczenia OC domu maklerskiego

Dodano: 2020-04-09

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej domu maklerskiego

Rozporządzenie określa:

  1. szczegółowy zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności maklerskiej przez dom maklerski nieprowadzący działalności i prowadzący jeden rodzaj lub kilka rodzajów działalności oraz niespełniający wymogu posiadania kapitału założycielskiego;
  2. termin powstania obowiązku ubezpieczenia;
  3. minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.

Zgodnie z brzmieniem rozporządzenia, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych 1 mln euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz 1,5 mln euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń powstałych w okresie ubezpieczenia. 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 4 kwietnia 2020 r.

Pliki do pobrania

d20200487.pdf

Artykuły powiązane

W 2023 r. ubezpieczono obroty handlowe o wartości aż 911 mld zł

Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 8 kwietnia 2024 r. opublikowała informację zgodnie, z którą w 2023 roku ubezpieczyciele o...

Bezpiecznie zaplanuj majówkę 2024!

Korzystając z jednodniowego urlopu, możesz cieszyć się pięciodniowym wolnym od środy. Tylko czwartek, 2 maja, to dzień r...

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...