bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Rozporządzenie MF ws. dopuszczania instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym

Rozporządzenie MF ws. dopuszczania instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym

Dodano: 2020-10-16
Publikator: Dziennik Ustaw z dnia 7 października 2020 r., poz. 1724

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2020 r. w sprawie dopuszczania instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym.

Dziennik Ustaw z dnia 7 października 2020 r., poz. 1724

Rozporządzenie określa:

  1. podmioty uprawnione do ubiegania się o dopuszczenie instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym;
  2. szczególne warunki, jakie są obowiązane spełniać te podmioty;
  3. szczegółowe warunki, jakim powinny odpowiadać warunki obrotu, o których mowa w art. 55d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
  4. szczególny tryb i warunki zatwierdzenia warunków obrotu, w tym kryteria, jakie muszą spełniać instrumenty finansowe, aby mogły być przedmiotem obrotu.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 22 października 2020 r.

Pliki do pobrania

rozp._3.pdf

Artykuły powiązane

Ryzyko rynkowe głównym problemem dla ubezpieczycieli w 2024 r.

W dniu 5 lutego 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował...

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...