bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
​Równe zasady traktowania polskich ubezpieczycieli

​Równe zasady traktowania polskich ubezpieczycieli

Dodano: 2016-04-07

Polscy przedsiębiorcy, w tym zakłady ubezpieczeń, mogą – korzystając ze swobody przepływu usług i na zasadach niedyskryminacji, wzajemności i równości – brać udział w postępowaniach przetargowych na terenie wszystkich państw Unii Europejskiej udzielających zamówień.

Odnosi się to odpowiednio także do działalności ubezpieczeniowej, bowiem polscy ubezpieczyciele mogą uczestniczyć w przetargach ogłoszonych w każdym państwie UE na takich samych zasadach, co ubezpieczyciele innych państw Unii – w tym także ubezpieczyciele pochodzący z tego samego kraju, co zamawiający.

Niestety, polscy przedsiębiorcy jak do tej pory nie korzystali zbyt często z możliwości startowania w unijnych przetargach, obawiając się być może konieczności stosowania odmiennych regulacji prawnych, albo w związku z posiadaniem skromniejszego doświadczenia. Wygląda na to, że wciąż najczęściej decydują się na realizację krajowych zamówień.

Warto zapoznawać się na bieżąco z możliwościami biznesowymi co do przetargów zagranicznych w zakresie usług ubezpieczeniowych – narzędziem ułatwiającym orientację jest Suplement do Dziennika Zamówień Publicznych UE, czyli tzw. TED. TED (Tenders Electronic Daily) umożliwia bezpłatny dostęp (również po polsku) do aktualnych i archiwalnych ogłoszeń o zamówieniach publicznych na terenie Unii i EOG. Być może właśnie w tej chwili opublikowano interesujące Państwa ogłoszenie.

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...