bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Robotyzacja w PKO Banku Polskim

Robotyzacja w PKO Banku Polskim

Dodano: 2022-03-17
Publikator: informacja prasowa

PKO zrobotyzował 185 procesów biznesowych. Ich łączna liczba odtworzeń przekroczyła 100 mln.

Roboty odtwarzają czynności pracowników według zdefiniowanego algorytmu i zaszytej logiki biznesowej. Robotyzacja pozwala na automatyzację złożonych procesów dzięki połączeniu z rozwiązaniami takimi jak: BMPS, No Code, Low Code, Big Data, Data Mining czy Sztuczna Inteligencja. Wedle planów banku, w tym roku PKO BP czeka technologiczna rewolucja. Celem jest przede wszystkim zwiększenie liczby zautomatyzowanych procesów wewnątrz Grupy Kapitałowej, tworzenie i udostępnianie nowych usług biznesowych oraz dogłębniejsze wsparcie cyfrowej transformacji.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...