bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
RF: ubezpieczyciel nie ma prawa żądać kserokopii dowodu osobistego od osoby, której dane już posiada

RF: ubezpieczyciel nie ma prawa żądać kserokopii dowodu osobistego od osoby, której dane już posiada

Dodano: 2019-09-04
Publikator: ​Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy w stanowisku uznał, że ubezpieczyciel nie ma prawa żądać kserokopii dowodu osobistego od osoby, której dane identyfikacyjne już posiada. Jeśli więc klient przy zawieraniu umowy podawał takie dane, to identyfikacja może nastąpić tylko na podstawie okazania takiego dokumentu lub podania numeru PESEL czy serii i numeru dowodu osobistego przy zgłoszeniu przez internet.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...