bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
RF informuje o istotnych poglądach dot. zwrotu kosztów kredytu, w tym składek ubezp., w przypadku wcześniejszej spłaty rat

RF informuje o istotnych poglądach dot. zwrotu kosztów kredytu, w tym składek ubezp., w przypadku wcześniejszej spłaty rat

Dodano: 2017-10-19
Publikator: Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy wydał pierwsze istotne poglądy dotyczące zwrotu części poniesionych przez klienta kosztów w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu. Dotyczy to również składek ubezpieczenia kredytu i niskiego wkładu własnego.

W maju 2016 r. Rzecznik Finansowy i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydali stanowisko w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim. Wskazali w nim, że „art. 49 ust. 1 ustawy należy rozumieć w ten sposób, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego następuje obniżenie wszystkich możliwych kosztów takiego kredytu, niezależnie od ich charakteru i niezależnie od tego, kiedy koszty te zostały faktycznie poniesione przez kredytobiorcę, z tymże wyjątkiem, iż redukcja ta ma charakter proporcjonalny, tj. odnosi się do okresu od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie”.

Artykuły powiązane

Łatwiejsza transgraniczna współpraca między organami nadzoru w przypadku zmiany siedziby zakładu ubezpieczeń

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) postanowił uzupełnić swoją decyzję z...

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...