bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Relacja z 1. dnia IV Kongresu PIU

Relacja z 1. dnia IV Kongresu PIU

Dodano: 2016-05-11

IV Kongres Polskiej Izby Ubezpieczeń, jaki w dniu wczorajszym rozpoczął się w Sopocie, odbywa się pod hasłem: „Klient – Regulator – Kapitał. Jak zapewnić wartość rynku ubezpieczeń w warunkach ciągłej zmiany?”

Pierwszy dzień Kongresu to już zwyczajowo wsłuchiwanie się branży w głos polityków, regulatorów i przedstawicieli organów nadzoru, zaproszonych do udziału w Kongresie i otwierających to spotkanie. Tutaj szczególnie mocno wybrzmiał głos senatora Grzegorza Biereckiego, który zwracał uwagę na to, aby Polska Izba Ubezpieczeń stała się klubem, który będzie kształtować odpowiednie reguły gry na rynku. Bycie ubezpieczycielem i członkiem PIU to nie tylko pewne przywileje, ale również obowiązki. Zdaniem Senatora Biereckiego zbyt wiele zależy obecnie w branży od agentów, co też przekłada się na duży kryzys reputacji branży. Grzegorz Bierecki stawiał też ważne pytanie o to, jak bardzo powinny rosnąć koszty, które można przerzucać na klienta. Bardzo ciekawy był też głos dotyczący ubezpieczeń rolników i wskazanie na konieczność zastąpienia swoistej pomocy społecznej państwa oferowanej w razie zajścia zdarzeń losowych – ubezpieczeniami.

Warto też wskazać na słowa Pana Adam Hamryszczaka – podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju. Pan Minister zwracał uwagę przede wszystkim na konieczność zachowania przez branżę wysokich standardów etycznych i opracowywanie adekwatnych produktów. Być może konieczne jest strategiczne przeorientowanie branży w kierunku przygotowania lepszej oferty i lepszych sposobów dystrybucji, bo sukces ubezpieczycieli jest gospodarce po prostu potrzebny. Prezes PIU – Grzegorz Prądzyński, zwracał uwagę na to, że żyjemy obecnie w ciekawych, ale bardzo trudnych czasach, czego wyrazem jest m. in. „żywioł regulacyjny”.  Jest to zjawisko, które bardzo nasila się w ostatnim czasie, jest trudne do przewidzenia i nie poddaje się statystykom. Z tego też względu ciężko jest nim zarządzać, bo wymyka się spod klasycznego rozumienia „żywiołów” w branży ubezpieczeniowej. Ciekawie wyglądają też statystyki zaprezentowane przez Prezesa Prądzyńskiego. Na przestrzeni ostatnich piętnastu lat poziom odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczycieli wzrósł o 341 %, z kolej składka w tym okresie wzrosła o 263%. Udział ubezpieczeń w PKB piętnaście lat temu wynosił 1,4%, a w roku 2015 było to 1,9%. Warto też zwrócić uwagę na to, że udział składki w relacji do PKB jest w Polsce ciągle około 4 razy niższy niż w krajach Europy Zachodniej, co bez wątpienia wskazuje na duży potencjał rozwoju naszego rynku.      

Pierwszy dzień Kongresu to również bardzo ciekawe panele i niezwykle interesujący wykład na temat przyszłości, w tym przyszłości ubezpieczeń w dobie rozwoju technologicznego, ale o tym napiszemy już w kolejnym wydaniu beinsured.

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...