bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Rekomendacje KNF a kontrola nad kosztami napraw pojazdów

Rekomendacje KNF a kontrola nad kosztami napraw pojazdów

Dodano: 2022-09-13

Prezes PIU w wywiadzie dla dziennika „Rzeczpospolita” wskazał, że rekomendacje KNF odnoszące się do likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych są korzystne głównie dla warsztatów samochodowych.

Szef PIU zaznaczył, że wprowadzenie tych zmian było koniecznością, jednak moment nie jest najlepszy. Przytoczone ze względu na to, że obszar gospodarczy prześladuje inflacja. Z uwagi na wojnę oraz pandemię zostały także zerwane łańcuchy dostaw. To z kolei istotnie odbiło się na rynku części zamiennych. Wskazane czynniki spowodowały, że średnie koszty szkody komunikacyjnej poszybowały w górę. Droższe są także koszty szkód osobowych.

Warto wskazać także na postanowienia regulacji faworyzujące warsztaty, na które zwrócił uwagę Prezes PIU. Do tych postanowień można zaliczyć np.:

  • zasadę, że podczas wyceny kosztu naprawy szkody należy odnosić się do rynku lokalnego (miejsca zamieszkania poszkodowanego) – może to wzbudzać wątpliwości ze względu na chociażby ryzyko zmowy cenowej;
  • zapis wskazujący, że w sytuacji, w której poszkodowany udokumentuje fakt, że cena danej roboczogodziny jest wyższa od tej, którą oferuje rynek lokalny, co spowoduje, że trzeba zapłacić poszkodowanemu – może to spowodować ryzyko windowania cen usług np. warsztatów.

Ponadto, co też zauważa Szef PIU, przy naprawie szkody z OC klient, który płaci samodzielnie, ponosi koszty nawet o 20 proc. wyższe niż w sytuacji naprawy z polecenia ubezpieczyciela. Niezależnie jednak od tego, ponad 50 proc. poszkodowanych preferuje, aby wypłacać im gotówkę.

Utrata kontroli nad kosztami napraw może więc grozić gwałtownymi podwyżkami cen OC.

Tekst źródłowy znajduje się pod adresem: https://www.rp.pl/ubezpieczenia/art37042041-pradzynski-piu-stracilismy-kontrole-nad-kosztami-napraw-aut-polisy-oc-beda-drozec.

Artykuły powiązane

KNF zaktualizował i uzupełnił pytania dotyczące SFDR

W dniu 23 listopada 2023 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, że w zakładce „Pytania i odpowiedzi (Q&am...

Problemy z odbiorem poczty nie uzasadniają braku odpowiedzi na wezwania UOKiK

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 8 maja 2023 r. (sygn. akt XVII AmA 31/21) orzekł, że reo...

Dodatkowe świadczenia ubezpieczyciela to koszty uzyskania przychodu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 września 2023 r. (sygn. akt III SA/Wa 1248/23) orzekł, że...