bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Rekomendacje dotyczące zmian w systemie emerytalnym już prawie ukończone

Rekomendacje dotyczące zmian w systemie emerytalnym już prawie ukończone

Dodano: 2016-09-30

Portal forsal.pl przedstawił niektóre z rekomendacji dotyczących propozycji zmian w systemie emerytalnym. Biała Księga zawierająca wyniki przeglądu systemu emerytalnego będzie gotowa i udostępniona Radzie Ministrów za kilka tygodni, ale już teraz eksperci forsal.pl wskazują, że rekomendacje są tylko korektami systemu i podkreślają, że nie należy spodziewać się jakiś fundamentalnych zmian.

Jak wskazano w tekście pt. „W emeryturach tylko korekta. Fundamentalnych zmian nie będzie” jedną ze zmian będzie usunięcie zasady trzydziestokrotności, co ma nastąpić w 2018 r., poprzez wprowadzenie tzw. jednolitej daniny. Zgodnie z tą regułą, ubezpieczeni, których roczne wynagrodzenie przekracza trzydziestokrotność przeciętnego rocznego wynagrodzenia (tj. 121 650 zł za 2016 r.) nie są zobligowani do opłacania składki emerytalnej od wynagrodzeń przekraczających ustalony pułap. Zdaniem autora tekstu, Grzegorza Osieckiego, wątpliwości budzi sposób eliminacji trzydziestokrotności. Jak dowiedział się forsal.pl, jednym z rozważanych rozwiązań jest umożliwienie ustalenia wysokości limitu przez ubezpieczonych – sami zadecydują, czy rezygnacja z opłacania składek nastąpi po przekroczeniu średniego wynagrodzenie 35 razy, czy 40 razy. Innym rozwiązaniem, podanym przez portal, jest zwiększenie opodatkowania wynagrodzenia powyżej trzydziestokrotności.  

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...