bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Rekomendacje dotyczące zmian w systemie emerytalnym już prawie ukończone

Rekomendacje dotyczące zmian w systemie emerytalnym już prawie ukończone

Dodano: 2016-09-30

Portal forsal.pl przedstawił niektóre z rekomendacji dotyczących propozycji zmian w systemie emerytalnym. Biała Księga zawierająca wyniki przeglądu systemu emerytalnego będzie gotowa i udostępniona Radzie Ministrów za kilka tygodni, ale już teraz eksperci forsal.pl wskazują, że rekomendacje są tylko korektami systemu i podkreślają, że nie należy spodziewać się jakiś fundamentalnych zmian.

Jak wskazano w tekście pt. „W emeryturach tylko korekta. Fundamentalnych zmian nie będzie” jedną ze zmian będzie usunięcie zasady trzydziestokrotności, co ma nastąpić w 2018 r., poprzez wprowadzenie tzw. jednolitej daniny. Zgodnie z tą regułą, ubezpieczeni, których roczne wynagrodzenie przekracza trzydziestokrotność przeciętnego rocznego wynagrodzenia (tj. 121 650 zł za 2016 r.) nie są zobligowani do opłacania składki emerytalnej od wynagrodzeń przekraczających ustalony pułap. Zdaniem autora tekstu, Grzegorza Osieckiego, wątpliwości budzi sposób eliminacji trzydziestokrotności. Jak dowiedział się forsal.pl, jednym z rozważanych rozwiązań jest umożliwienie ustalenia wysokości limitu przez ubezpieczonych – sami zadecydują, czy rezygnacja z opłacania składek nastąpi po przekroczeniu średniego wynagrodzenie 35 razy, czy 40 razy. Innym rozwiązaniem, podanym przez portal, jest zwiększenie opodatkowania wynagrodzenia powyżej trzydziestokrotności.  

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...