bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z OC (2)

Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z OC (2)

Dodano: 2016-07-04

Rekomendacja 2

Zarząd powinien zapewnić efektywne zarządzanie procesem ustalania i wypłaty zadośćuczynienia.

Komisja Nadzoru Finansowego, przykładem wcześniejszych Rekomendacji, odpowiedzialność za wprowadzenie właściwych rozwiązań w zakresie zarządzania procesem ustalania i wypłaty zadośćuczynienia, nakłada na zarząd zakładu ubezpieczeń.

W ramach powierzonych zadań, zarząd powinien podejmować działania konieczne dla prawidłowego i ostrożnego zarządzania procesem ustalania i wypłaty zadośćuczynienia, w tym dla identyfikowania, pomiaru, monitorowania i zarządzania ryzykami związanymi z tym procesem (pkt. 2.1 Rekomendacji). Jak widać, podstawowe zadanie zarządu w tym obszarze, to prawidłowe zarządzanie ryzykami związanymi z wypłatami zadośćuczynień. Do tego typu ryzyk możemy z całą pewnością zaliczyć nieprawidłowe obliczanie należnych świadczeń, czy też ich nieterminowe wypłaty.

Artykuły powiązane

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...

Nazwa „odszkodowanie” nie wystarczy do zwolnienia z PIT

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 26 marca 2024 r. (sygn. akt...

Przewodnik „Ubezpieczenia w transporcie, czyli dlaczego nie warto ryzykować?”

Przewodnik po ubezpieczeniach w transporcie jest już dostępny! Pobierz go już teraz! 👉🏻 POBIERAM...