bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z OC (19)

Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z OC (19)

Dodano: 2016-07-27

Rekomendacja 19

Zakład ubezpieczeń przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia powinien indywidualnie oceniać istnienie więzi emocjonalnej uzasadniającej uzyskanie zadośćuczynienia i jego rozmiar.

Rekomendacja nr 19 wprowadza kolejną zasadę, jaką ubezpieczyciele powinni brać pod uwagę przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia. Nakłada ona na zakłady ubezpieczeń obowiązek dokonania indywidualnej oceny w zakresie istnienia więzi emocjonalnej, która uzasadniałaby przyznanie zadośćuczynienia oraz jego rozmiar.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w rekomendacji 19.1, w przypadku gdy najbliżsi członkowie rodziny zmarłego dochodzą zadośćuczynienia za doznaną krzywdę bądź gdy dochodzą zadośćuczynienia w związku z naruszeniem dobra osobistego powstałego w następstwie śmierci osoby bliskiej, zakład ubezpieczeń w pierwszej kolejności powinien ustalić krąg osób uprawnionych do zadośćuczynienia. Do kręgu tego mogą należeć jedynie osoby, które łączyła ze zmarłym dostatecznie mocna więź emocjonalna. Ocenę stopnia więzi emocjonalnej i zażyłości pomiędzy uprawionym a zmarłym mogą ułatwić takie okoliczności jak: wspólne zamieszkiwanie, prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego oraz służenie sobie wzajemną pomocą. W celu ustalenia, czy więź emocjonalna pomiędzy uprawnionym a zmarłym istnieje i czy jest dostatecznie mocna, ubezpieczyciele powinni badać wszelkie dostępne dowody, takie jak korespondencja pisemna, wydruki poczty elektronicznej, relacje świadków, zdjęcia.

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...