bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z OC (15)

Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z OC (15)

Dodano: 2016-07-20

Rekomendacja 15

Występując z propozycją zawarcia ugody zakład ubezpieczeń powinien zapewnić poszkodowanemu pełną i zrozumiałą informację o sposobie ustalenia wysokości proponowanego do wypłaty zadośćuczynienia.

Stosownie do treści Rekomendacji 15, zakład ubezpieczeń, występując z propozycją zawarcia ugody powinien zapewnić poszkodowanemu pełną i zrozumiałą informację o sposobie ustalenia wysokości proponowanego do wypłaty zadośćuczynienia.

Propozycja zawarcia ugody przekazana przez zakład ubezpieczeń poszkodowanemu powinna zawierać projekt ugody, wraz wyliczeniem, na podstawie którego zakład ubezpieczeń ustalił wysokość zadośćuczynienia. Przedmiotowe wyliczenie powinno spełniać szereg kryteriów omówionych już na łamach beinsured w ramach Rekomendacji 14.

W szczególności zakład ubezpieczeń, przekazując propozycję zawarcia ugody, powinien zaproponować termin jej zawarcia, umożliwiający poszkodowanemu analizę tej propozycji. KNF nie wskazuje przy tym na żaden przedział czasowy, nie dając tym samym nawet instrukcyjnego terminu, który miałby czynić zadość/ sprostać przesłance umożliwienia poszkodowanemu analizy propozycji ugodowej.

Warto przy tym zwrócić uwagę, iż Komisja nie wskazuje na termin umożlwiający poszkodowanemu jedynie zapoznanie się z propozycją ugodową zakładu, ale na termin umożlwiający jej analizę. Wydaje się zatem, że powinien być to termin odpowiednio dłuższy, dający możliwość wszechstronnego rozważenia przez poszkodowanego wszystkich aspektów zawarcia ugody. Wydaje się zatem, że termin taki wskazany winien być w tygodniach aniżeli w dniach.

Dalej KNF wskazuje, że propozycja zawarcia ugody przekazana przez zakład ubezpieczeń poszkodowanemu powinna być sformułowana w sposób jasny, precyzyjny i zrozumiały. Ponownie jednak pojęcia te nie są przez KNF dookreślone czy poparte przykładami.

Pomimo stosunkowo jasnej treści tej rekomendacji może ona jednakże nastręczać pewne problemy praktyczne. Przede wszystkim należy zastanowić się w jaki sposób zakład ubezpieczeń miałby wdrożyć kryteria jasności, precyzyjności tekstu ugody, a przede wszystkim jakim miernikiem badać kryteria zrozumiałości tekstu.

Artykuły powiązane

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...

Komentarz do Rekomendacji U 2023 – pełny dokument

Już teraz możesz pobrać pełny dokument naszego komentarza do Rekomendacji U 2023. Pobierz go TUT...

Roczne sprawozdanie EIOPA na temat sankcji wynikających z Dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń w 2022 r.

W dniu 17 stycznia 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował czw...