bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z OC (14)

Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z OC (14)

Dodano: 2016-07-19

Rekomendacja 14

Zakład ubezpieczeń powinien zapewnić poszkodowanemu pełną i zrozumiałą informację o sposobie ustalenia wysokości zadośćuczynienia.

Zgodnie z omawianą w dniu dzisiejszym Rekomendacją 14, zakład ubezpieczeń powinien zapewnić poszkodowanemu pełną i zrozumiałą informację o sposobie ustalenia wysokości zadośćuczynienia.

Poprzez pełną i zrozumiałą informację KNF rozumie przede wszystkim przekazanie poszkodowanemu wyliczenia, na podstawie którego zakład ubezpieczeń ustalił wysokość zadośćuczynienia. Powyższe winno nastąpić z inicjatywy własnej zakładu ubezpieczeń. Brak konieczności występowania przez poszkodowanego z wnioskiem o przekazanie wyliczenia, będącego podstawą wyliczenia wysokości zadośćuczynienia, nakłada niejako na Zakład Ubezpieczeń obowiązek wydawania tego dokumentu „z urzędu”.

Zgodnie z Rekomendacją wyliczenie, o jakim mowa powyżej, powinno zawierać:

– szczegółowy opis okoliczności, które zakład ubezpieczeń wziął pod uwagę, określając rozmiar szkody niemajątkowej wraz ze wskazaniem dowodów stanowiących podstawę do ustalenia tych okoliczności,

– zaś w przypadku szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, wycenę poszczególnych okoliczności, które zakład ubezpieczeń wziął pod uwagę, określając rozmiar szkody niemajątkowej.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...