bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej (def. poszkodowany)

Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej (def. poszkodowany)

Dodano: 2016-06-29

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawierają katalog pojęć zdefiniowanych we wstępie na potrzeby Rekomendacji. Większość tych definicji jest dość jasna i oczywista, jednakże warto zwrócić uwagę na podstawową definicję, która może rodzić wątpliwości interpretacyjne, a chodzi tutaj o pojęcie poszkodowanego.

Zgodnie z definicją zawartą w Rekomendacjach, poszkodowany jest to osoba, która zgłosiła lub w której imieniu zostało zgłoszone roszczenie o wypłatę zadośćuczynienia. Czyli niewątpliwie definicja poszkodowanego jest bardzo szeroka, właściwie oderwana od tego pojęcia stosowanego w Kodeksie cywilnym, stanowiącym, koniec końców, podstawę roszczeń regulowanych Rekomendacjami.

W świetle Kodeksu cywilnego poszkodowanym będzie zatem osoba, której zdrowie, życie lub dobra osobiste zostały bezpośrednio naruszone działaniem osób trzecich (w tym wypadku sprawcy wypadku komunikacyjnego). Dodatkowo, Kodeks cywilny wskazuje, że jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł (Art. 446 §. 1 Kodeksu cywilnego). To oznacza, że katalog „poszkodowanych” powinien objąć również osobę, która poniosła koszty leczenia lub pogrzebu bezpośrednio poszkodowanego.

Artykuły powiązane

Ryzyko rynkowe głównym problemem dla ubezpieczycieli w 2024 r.

W dniu 5 lutego 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował...

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...