bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dotyczące likwidacji szkód komunikacyjnych

Rekomendacje dotyczące likwidacji szkód komunikacyjnych

Dodano: 2022-07-21
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

18 lipca br. KNF opublikowała ostateczną wersję rekomendacji odnoszących się do likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Zastąpią one wytyczne przyjęte w 2014 r.

Dokument wskazuje oczekiwania nadzoru w zakresie uregulowania najistotniejszych dla niego obszarów z tego zakresu działalności ubezpieczeniowej. Wprowadzając rekomendacje, KNF chce zrealizować następujące cele:

  • zapewnić zgodność działalności zakładów ubezpieczeń z przepisami prawa,
  • zapobiec naruszaniu interesów ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia,
  • ograniczyć ryzyko występujące w działalności zakładów ubezpieczeń,
  • stworzyć podstawę dla wypracowania standardu postępowania zakładów w zakresie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych.

Rekomendacje precyzują wymagania wynikające wprost z obowiązujących przepisów prawa, z niebudzących wątpliwości orzeczeń SN wskazujących pożądany sposób postępowania zakładów ubezpieczeń, z potrzeby ochrony indywidualnych interesów ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia oraz z oczekiwań nadzorczych w stosunku do ubezpieczycieli dotyczących organizacji i zarządzania procesem likwidacji szkód z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, autocasco, a także NNW oraz assistance.

Omawiany dokument był konsultowany z Rzecznikiem Finansowym, UOKiK, PIU, Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz innymi podmiotami. KNF oczekuje, że rekomendacje będą stosowane przez zakłady ubezpieczeń nie później niż od 1 listopada 2022 r.

Rekomendacje obejmują kluczowe obszary ujęte wcześniej w wytycznych z 2014 r.:

  • terminowe wypłacanie świadczeń,
  • wypłacanie świadczeń z zachowaniem zasady pełnego odszkodowania,
  • respektowanie obowiązków informacyjnych wobec uprawnionych,
  • nadzór i kontrola nad procesem likwidacji szkód ze strony organów zakładu ubezpieczeń,
  • kontrola wewnętrzna w procesie likwidacji szkód,
  • nadzór i kontrola zakładów ubezpieczeń nad podmiotami zewnętrznymi, którym powierzono czynności z zakresu likwidacji szkód.

Dodatkowo rekomendacje rozszerzono o nowe obszary, co do których KNF uważa za zasadne wskazanie właściwej praktyki postępowania np. zaproponowania poszkodowanym najmu pojazdu zastępczego czy zwrotu wydatków poniesionych w związku ze zleceniem przez uprawnionego sporządzenia opinii (ekspertyzy) przez osobę trzecią.

Pełną treść rekomendacji można znaleźć pod adresem:

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Rekomendacje_dot_likwidacji_szkod_z_ubezpieczen_komunikacyjnych_78983.pdf

 

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...