bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (wybrane definicje)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (wybrane definicje)

Dodano: 2016-04-28

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem

(wybrane definicje)

Kontynuując cykl komentarzy do Rekomendacji dla zakładów ubezpieczeń dotyczących systemu zarządzania produktem, chciałbym tym razem skupić się na kilku definicjach zawartych w słowniczku przedstawionym na początku Rekomendacji.

Na początek warto chyba zwrócić uwagę na pojęcie klienta. Zgodnie z zaproponowaną definicją, „Klientem jest ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony oraz uprawniony z umowy ubezpieczenia. Pod pojęciem klienta należy rozumieć także podmiot poszukujący ochrony ubezpieczeniowej i/lub zamierzający zawrzeć umowę ubezpieczenia”. Przytoczona definicja prowadzi do następujących wniosków: po pierwsze, klientem będą nie tylko osoby fizyczne, ale również przedsiębiorcy (pojęcie klienta nie zostało ograniczone jedynie do konsumentów, czyli osób fizycznych), a po drugie – klientem będzie nie tylko osoba lub podmiot, który już występuje w określonej relacji kontraktowej z zakładem ubezpieczeń, ale też taka, która dopiero zamierza skorzystać z usług danego ubezpieczyciela.

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...