bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (wybrane definicje)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (wybrane definicje)

Dodano: 2016-04-28

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem

(wybrane definicje)

Kontynuując cykl komentarzy do Rekomendacji dla zakładów ubezpieczeń dotyczących systemu zarządzania produktem, chciałbym tym razem skupić się na kilku definicjach zawartych w słowniczku przedstawionym na początku Rekomendacji.

Na początek warto chyba zwrócić uwagę na pojęcie klienta. Zgodnie z zaproponowaną definicją, „Klientem jest ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony oraz uprawniony z umowy ubezpieczenia. Pod pojęciem klienta należy rozumieć także podmiot poszukujący ochrony ubezpieczeniowej i/lub zamierzający zawrzeć umowę ubezpieczenia”. Przytoczona definicja prowadzi do następujących wniosków: po pierwsze, klientem będą nie tylko osoby fizyczne, ale również przedsiębiorcy (pojęcie klienta nie zostało ograniczone jedynie do konsumentów, czyli osób fizycznych), a po drugie – klientem będzie nie tylko osoba lub podmiot, który już występuje w określonej relacji kontraktowej z zakładem ubezpieczeń, ale też taka, która dopiero zamierza skorzystać z usług danego ubezpieczyciela.

Artykuły powiązane

Poradnik Rzecznika Finansowego, czyli kredyt konsumencki nie tylko na Gwiazdkę

Okres świąteczny, który już za nami, nierozłącznie wiąże się ze zwiększonymi wydatkami. Tegoroczne Święta Bożego Narodze...

Spółka Provident z licencją krajowej instytucji płatniczej?

Provident liczy na to, że będzie pierwszą firmą pożyczkową na polskim rynku z licencją krajowej instytucji płatniczej (K...

Jak dobrze mieć assistance domowy!

Przeciekający zawór od pralki, zalane mieszkanie czy zmywarka, która przestała działać… Nikogo nie cieszą takie niespodz...