bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (wybrane definicje)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (wybrane definicje)

Dodano: 2016-04-28

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem

(wybrane definicje)

Kontynuując cykl komentarzy do Rekomendacji dla zakładów ubezpieczeń dotyczących systemu zarządzania produktem, chciałbym tym razem skupić się na kilku definicjach zawartych w słowniczku przedstawionym na początku Rekomendacji.

Na początek warto chyba zwrócić uwagę na pojęcie klienta. Zgodnie z zaproponowaną definicją, „Klientem jest ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony oraz uprawniony z umowy ubezpieczenia. Pod pojęciem klienta należy rozumieć także podmiot poszukujący ochrony ubezpieczeniowej i/lub zamierzający zawrzeć umowę ubezpieczenia”. Przytoczona definicja prowadzi do następujących wniosków: po pierwsze, klientem będą nie tylko osoby fizyczne, ale również przedsiębiorcy (pojęcie klienta nie zostało ograniczone jedynie do konsumentów, czyli osób fizycznych), a po drugie – klientem będzie nie tylko osoba lub podmiot, który już występuje w określonej relacji kontraktowej z zakładem ubezpieczeń, ale też taka, która dopiero zamierza skorzystać z usług danego ubezpieczyciela.

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...