bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Wprowadzenie)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Wprowadzenie)

Dodano: 2016-04-27

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem
(Wprowadzenie)

Wczoraj, na łamach beinsured, opublikowaliśmy ostatni komentarz do Rekomendacji KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczących badania adekwatności produktu. W najbliższych dniach z całą pewnością opracujemy zbiorczy komentarz do tych wszystkich Rekomendacji.

Jednak Komisja Nadzoru Finansowego w marcu tego roku opublikowała dwa zestawy Rekomendacji. Drugi zestaw, to Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem. Na początek chciałbym krótko przybliżyć powody, dla których KNF w ogóle zdecydował się na przygotowanie tych Rekomendacji.

Zgodnie ze wstępem do tych Rekomendacji, organ nadzoru, w celu zapewnienia zgodności działalności zakładów ubezpieczeń z przepisami prawa, zapobieżenia naruszaniu interesów ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia oraz ograniczenia ryzyka występującego w działalności zakładów ubezpieczeń, wydaje Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem.

Te Rekomendacje mają także za zadanie realizację celów stawianych nadzorowi nad rynkiem finansowym, takich jak zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa i zaufania do rynku, a także zapewnienie ochrony interesów jego uczestników.

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...