bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Wprowadzenie)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Wprowadzenie)

Dodano: 2016-04-27

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem
(Wprowadzenie)

Wczoraj, na łamach beinsured, opublikowaliśmy ostatni komentarz do Rekomendacji KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczących badania adekwatności produktu. W najbliższych dniach z całą pewnością opracujemy zbiorczy komentarz do tych wszystkich Rekomendacji.

Jednak Komisja Nadzoru Finansowego w marcu tego roku opublikowała dwa zestawy Rekomendacji. Drugi zestaw, to Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem. Na początek chciałbym krótko przybliżyć powody, dla których KNF w ogóle zdecydował się na przygotowanie tych Rekomendacji.

Zgodnie ze wstępem do tych Rekomendacji, organ nadzoru, w celu zapewnienia zgodności działalności zakładów ubezpieczeń z przepisami prawa, zapobieżenia naruszaniu interesów ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia oraz ograniczenia ryzyka występującego w działalności zakładów ubezpieczeń, wydaje Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem.

Te Rekomendacje mają także za zadanie realizację celów stawianych nadzorowi nad rynkiem finansowym, takich jak zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa i zaufania do rynku, a także zapewnienie ochrony interesów jego uczestników.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...