bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 6)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 6)

Dodano: 2016-05-12

Rekomendacja 6

W ramach wypełniania swoich funkcji i odpowiedzialności Rada Nadzorcza powinna nadzorować efektywność systemu zarządzania produktem.

Rekomendacja 6 wskazuje na rolę, jaką w procesie zarządzania produktem powinna odgrywać Rada Nadzorcza. Rolą Rady Nadzorczej w spółkach kapitałowych jest przede wszystkim kontrola działań zarządu i dbanie o to, aby zarząd realizował strategię rozwoju spółki i jak najlepiej dbał o jej interesy. W kontekście działalności zakładu ubezpieczeń, jako podmiotu regulowanego, niezwykle istotna jest też rola Rady, jako ciała odpowiedzialnego również za nadzorowanie szeregu zadań i obowiązków, jakie na zarząd nakładają przepisy prawa oraz rekomendacje/wytyczne nadzorcy. W efekcie, nadzorowanie efektywności systemu zarządzania produktem znalazło się również w obszarze zadań, jakie według zaleceń KNF, powinny być realizowane przez Radę Nadzorczą.

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...