bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 6)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 6)

Dodano: 2016-05-12

Rekomendacja 6

W ramach wypełniania swoich funkcji i odpowiedzialności Rada Nadzorcza powinna nadzorować efektywność systemu zarządzania produktem.

Rekomendacja 6 wskazuje na rolę, jaką w procesie zarządzania produktem powinna odgrywać Rada Nadzorcza. Rolą Rady Nadzorczej w spółkach kapitałowych jest przede wszystkim kontrola działań zarządu i dbanie o to, aby zarząd realizował strategię rozwoju spółki i jak najlepiej dbał o jej interesy. W kontekście działalności zakładu ubezpieczeń, jako podmiotu regulowanego, niezwykle istotna jest też rola Rady, jako ciała odpowiedzialnego również za nadzorowanie szeregu zadań i obowiązków, jakie na zarząd nakładają przepisy prawa oraz rekomendacje/wytyczne nadzorcy. W efekcie, nadzorowanie efektywności systemu zarządzania produktem znalazło się również w obszarze zadań, jakie według zaleceń KNF, powinny być realizowane przez Radę Nadzorczą.

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...