bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 6)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 6)

Dodano: 2016-05-12

Rekomendacja 6

W ramach wypełniania swoich funkcji i odpowiedzialności Rada Nadzorcza powinna nadzorować efektywność systemu zarządzania produktem.

Rekomendacja 6 wskazuje na rolę, jaką w procesie zarządzania produktem powinna odgrywać Rada Nadzorcza. Rolą Rady Nadzorczej w spółkach kapitałowych jest przede wszystkim kontrola działań zarządu i dbanie o to, aby zarząd realizował strategię rozwoju spółki i jak najlepiej dbał o jej interesy. W kontekście działalności zakładu ubezpieczeń, jako podmiotu regulowanego, niezwykle istotna jest też rola Rady, jako ciała odpowiedzialnego również za nadzorowanie szeregu zadań i obowiązków, jakie na zarząd nakładają przepisy prawa oraz rekomendacje/wytyczne nadzorcy. W efekcie, nadzorowanie efektywności systemu zarządzania produktem znalazło się również w obszarze zadań, jakie według zaleceń KNF, powinny być realizowane przez Radę Nadzorczą.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...

Nazwa „odszkodowanie” nie wystarczy do zwolnienia z PIT

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 26 marca 2024 r. (sygn. akt...