bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 6)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 6)

Dodano: 2016-05-12

Rekomendacja 6

W ramach wypełniania swoich funkcji i odpowiedzialności Rada Nadzorcza powinna nadzorować efektywność systemu zarządzania produktem.

Rekomendacja 6 wskazuje na rolę, jaką w procesie zarządzania produktem powinna odgrywać Rada Nadzorcza. Rolą Rady Nadzorczej w spółkach kapitałowych jest przede wszystkim kontrola działań zarządu i dbanie o to, aby zarząd realizował strategię rozwoju spółki i jak najlepiej dbał o jej interesy. W kontekście działalności zakładu ubezpieczeń, jako podmiotu regulowanego, niezwykle istotna jest też rola Rady, jako ciała odpowiedzialnego również za nadzorowanie szeregu zadań i obowiązków, jakie na zarząd nakładają przepisy prawa oraz rekomendacje/wytyczne nadzorcy. W efekcie, nadzorowanie efektywności systemu zarządzania produktem znalazło się również w obszarze zadań, jakie według zaleceń KNF, powinny być realizowane przez Radę Nadzorczą.

Artykuły powiązane

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...

Testament w formie wideo? Innowacja w dziedzinie dziedziczenia

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje wprowadzenie nowej formy testamentu, zwanego...