bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 29)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 29)

Dodano: 2016-06-16

Rekomendacja nr 29

W przypadku identyfikacji wad systemowych Zakład powinien niezwłocznie przekazać stosowną informację organowi nadzoru podając dane dotyczące skali i wpływu stwierdzonych wad na działalność Zakładu.

Rekomendacja nr 29 nakłada na zakłady ubezpieczeń obowiązek niezwłocznego poinformowania Komisji Nadzoru Finansowego o identyfikacji wad systemowych, którymi są wady powodujące istotne naruszenie interesów klientów, np. poprzez określenie zakresu ochrony w sposób nieadekwatny do potrzeb docelowej grupy klientów. Zakład ubezpieczeń przekazując ww. informację do organu nadzoru powinien go jednocześnie poinformować o skali i wpływie stwierdzonych wad na jego działalność, podając  stosowne dane. Informacja przekazywana do Komisji Nadzoru Finansowego powinna w szczególności zawierać wskazanie, czy stwierdzona wada dotyczy produktu strategicznego, tj. produktu, który ze względu na wysokość łącznej przewidywanej lub zebranej składki lub znaczną liczbę klientów, którym został lub zgodnie z przewidywaniami zakładu ubezpieczeń zostanie sprzedany, ma istotne znaczenie dla:

  1. działalności zakładu,
  2. skali potencjalnych zobowiązań lub
  3. wyników jego działalności bądź reputacji.

Artykuły powiązane

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...

Komentarz do Rekomendacji U 2023 – pełny dokument

Już teraz możesz pobrać pełny dokument naszego komentarza do Rekomendacji U 2023. Pobierz go TUT...

Roczne sprawozdanie EIOPA na temat sankcji wynikających z Dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń w 2022 r.

W dniu 17 stycznia 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował czw...