bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 29)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 29)

Dodano: 2016-06-16

Rekomendacja nr 29

W przypadku identyfikacji wad systemowych Zakład powinien niezwłocznie przekazać stosowną informację organowi nadzoru podając dane dotyczące skali i wpływu stwierdzonych wad na działalność Zakładu.

Rekomendacja nr 29 nakłada na zakłady ubezpieczeń obowiązek niezwłocznego poinformowania Komisji Nadzoru Finansowego o identyfikacji wad systemowych, którymi są wady powodujące istotne naruszenie interesów klientów, np. poprzez określenie zakresu ochrony w sposób nieadekwatny do potrzeb docelowej grupy klientów. Zakład ubezpieczeń przekazując ww. informację do organu nadzoru powinien go jednocześnie poinformować o skali i wpływie stwierdzonych wad na jego działalność, podając  stosowne dane. Informacja przekazywana do Komisji Nadzoru Finansowego powinna w szczególności zawierać wskazanie, czy stwierdzona wada dotyczy produktu strategicznego, tj. produktu, który ze względu na wysokość łącznej przewidywanej lub zebranej składki lub znaczną liczbę klientów, którym został lub zgodnie z przewidywaniami zakładu ubezpieczeń zostanie sprzedany, ma istotne znaczenie dla:

  1. działalności zakładu,
  2. skali potencjalnych zobowiązań lub
  3. wyników jego działalności bądź reputacji.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...