bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 22)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 22)

Dodano: 2016-06-08

Rekomendacja 22

Zakład powinien oferować jedynie produkty, które nie naruszają interesów klientów, a także nie stanowią zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania i integralności rynków finansowych, jak też stabilności całości lub części systemu finansowego.

Pierwsza refleksja, jaka nasuwa się po przeczytaniu tej Rekomendacji, to ogólnikowość sformułowań użytych w jej treści. Bo jak właściwie precyzyjnie zdefiniować to, czym jest interes konkretnego klienta (pytanie: czy mówimy o interesie prawnym, czy faktycznym, ekonomicznym, czy społecznym) i jak on się ma do interesów pozostałych klientów danego zakładu ubezpieczeń i wreszcie interesu samego ubezpieczyciela. Ponadto, o jakim właściwie zagrożeniu dla prawidłowego funkcjonowania i integralności rynków finansowych mowa w tej Rekomendacji. Trudno wyobrazić sobie sytuację, aby jeden produkt mógł stanowić takie zagrożenie, a nawet jeśli, to nasuwa się pytanie, o jakim poziomie i rodzaju zagrożenia tutaj mówimy. Podobnie należy spojrzeć na warunek zagrożenia dla stabilności całości lub części systemu finansowego.

Właściwie bez dodatkowych wyjaśnień ze strony nadzorcy nie będzie możliwe jednoznaczne ustalenie przez ubezpieczyciela, czy dany produkt narusza postanowienia tej Rekomendacji, czy też nie, bo z treści tej Rekomendacji, jak i pozostałych trzydziestu, takiego wniosku nie sposób wyprowadzić.   

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...