bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 21)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 21)

Dodano: 2016-06-06

Rekomendacja nr 21

W celu poprawy jakości oferowanych produktów i identyfikowania potencjalnych wad, mając na uwadze rodzaj oferowanego produktu, Zakład powinien przeprowadzać analizy jakościowe oraz w uzasadnionych przypadkach analizy ilościowe.

Powyższa rekomendacja nakłada na zakłady ubezpieczeń obowiązek przeprowadzania analiz jakościowych oraz analiz ilościowych, w celu poprawy jakości oferowanych produktów oraz identyfikowania potencjalnych wad, mając na uwadze rodzaj oferowanego produktu. W celu osiągnięcia tych postulatów, rekomendacja w punktach: 21.1, 21.2 ,21.3, 21.4, 21.5, 21,6 zawiera pewne wskazówki i obowiązki, które mają być zastosowane przez zakład co do osiągnięcia celu przewidzianego przez rekomendację.

Punkt 21.1 przewiduje, iż analiza produktu powinna w szczególności obejmować:

  1. ocenę zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi i rekomendacjami organu nadzoru oraz przyjętymi przez Zakład regulacjami wewnętrznymi,
  2. analizę w zakresie występowania w oferowanych produktach postanowień, które zostały uznane za niedozwolone postanowienia umowne lub postanowienia o treści analogicznej,
  3. analizę potencjalnych ryzyk związanych z produktem, w tym dotyczących nieadekwatności składki.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...