bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 16)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 16)

Dodano: 2016-05-25

Rekomendacja 16

Zakład powinien dostarczyć pośrednikom i klientom odpowiednie materiały informacyjne i reklamowe, zawierające szczegółowe informacje na temat oferowanych produktów. Informacje te powinny być jasne, rzetelne, precyzyjne i aktualne.

Rekomendacja 16 nakłada na zakład ubezpieczeń obowiązek dostarczenia pośrednikom ubezpieczeniowym (agentom) oraz klientom odpowiednie materiały informacyjne i reklamowe, zawierające szczegółowe informacje na temat oferowanych produktów. Informacje te powinny być jasne, rzetelne, precyzyjne i aktualne. Ponownie organ nadzoru posługuje się enigmatycznym sformułowaniem „odpowiednie”, jednakże i tym razem wyjaśnia, iż materiały informacyjne i reklamowe tj. np. broszury, ulotki, przekazywane klientom bądź to bezpośrednio przez samego ubezpieczyciela, bądź też za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego, muszą zawierać szczegółowe informacje o oferowanych produktach, a nadto powinny być jasne, rzetelne, precyzyjne i aktualne. Co to oznacza? W dużym skrócie klient powinien uzyskać informacje o takiej treści i w takiej formie, by miał pewność jaki produkt kupuje. Warto stosować  informacje napisane prostym językiem, unikać terminologii branżowej czy też stricte prawnej. W kontekście szczegółowości informacji o produkcie oraz ich rzetelności na pewno warto mieć także na uwadze, że istotne jest wskazanie nie tylko zakresu ochrony, ale także przynajmniej głównych wyłączeń odpowiedzialności.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...