bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 16)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 16)

Dodano: 2016-05-25

Rekomendacja 16

Zakład powinien dostarczyć pośrednikom i klientom odpowiednie materiały informacyjne i reklamowe, zawierające szczegółowe informacje na temat oferowanych produktów. Informacje te powinny być jasne, rzetelne, precyzyjne i aktualne.

Rekomendacja 16 nakłada na zakład ubezpieczeń obowiązek dostarczenia pośrednikom ubezpieczeniowym (agentom) oraz klientom odpowiednie materiały informacyjne i reklamowe, zawierające szczegółowe informacje na temat oferowanych produktów. Informacje te powinny być jasne, rzetelne, precyzyjne i aktualne. Ponownie organ nadzoru posługuje się enigmatycznym sformułowaniem „odpowiednie”, jednakże i tym razem wyjaśnia, iż materiały informacyjne i reklamowe tj. np. broszury, ulotki, przekazywane klientom bądź to bezpośrednio przez samego ubezpieczyciela, bądź też za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego, muszą zawierać szczegółowe informacje o oferowanych produktach, a nadto powinny być jasne, rzetelne, precyzyjne i aktualne. Co to oznacza? W dużym skrócie klient powinien uzyskać informacje o takiej treści i w takiej formie, by miał pewność jaki produkt kupuje. Warto stosować  informacje napisane prostym językiem, unikać terminologii branżowej czy też stricte prawnej. W kontekście szczegółowości informacji o produkcie oraz ich rzetelności na pewno warto mieć także na uwadze, że istotne jest wskazanie nie tylko zakresu ochrony, ale także przynajmniej głównych wyłączeń odpowiedzialności.

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...