bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 15)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 15)

Dodano: 2016-05-25

Rekomendacja 15

Zarząd powinien ustalić zasady określające sposób akceptacji istotnych warunków umowy ubezpieczenia (w tym: sumy ubezpieczenia, wysokości składki, przyznawania zniżek/rabatów/upustów) oraz wskazać okoliczności, kiedy w celu przyjęcia ryzyka do ubezpieczenia wymagana jest zgoda Zarządu lub upoważnionej przez Zarząd osoby.

Zgodnie z Rekomendacją 15, zarząd zakładu ubezpieczeń powinien ustalić zasady określające sposób akceptacji istotnych warunków umowy ubezpieczenia tj. sumy ubezpieczenia, wysokości składki, przyznawania zniżek/rabatów/upustów, oraz wskazać okoliczności, kiedy w celu przyjęcia ryzyka do ubezpieczenia wymagana jest zgoda zarządu lub upoważnionej przez zarząd osoby. Zasady te powinny zostać przyjęte uchwałą zarządu w postaci regulacji wewnętrznej – regulaminu czy też procedury, do stosowania przez komórki organizacyjne i jednostki zaangażowane w proces tworzenia i sprzedaży produktu ubezpieczeniowego.

Należy uznać, że organ nadzoru odnosi się do przypadków niestandardowych, wykraczających poza zakres typowych umów zawieranych przez dany zakład ubezpieczeń. Rekomendacja ta może mieć zatem zastosowanie np. do ubezpieczania nietypowych ryzyk, nowych na polskim rynku bądź do ubezpieczania dużych ryzyk.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...