bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 15)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 15)

Dodano: 2016-05-25

Rekomendacja 15

Zarząd powinien ustalić zasady określające sposób akceptacji istotnych warunków umowy ubezpieczenia (w tym: sumy ubezpieczenia, wysokości składki, przyznawania zniżek/rabatów/upustów) oraz wskazać okoliczności, kiedy w celu przyjęcia ryzyka do ubezpieczenia wymagana jest zgoda Zarządu lub upoważnionej przez Zarząd osoby.

Zgodnie z Rekomendacją 15, zarząd zakładu ubezpieczeń powinien ustalić zasady określające sposób akceptacji istotnych warunków umowy ubezpieczenia tj. sumy ubezpieczenia, wysokości składki, przyznawania zniżek/rabatów/upustów, oraz wskazać okoliczności, kiedy w celu przyjęcia ryzyka do ubezpieczenia wymagana jest zgoda zarządu lub upoważnionej przez zarząd osoby. Zasady te powinny zostać przyjęte uchwałą zarządu w postaci regulacji wewnętrznej – regulaminu czy też procedury, do stosowania przez komórki organizacyjne i jednostki zaangażowane w proces tworzenia i sprzedaży produktu ubezpieczeniowego.

Należy uznać, że organ nadzoru odnosi się do przypadków niestandardowych, wykraczających poza zakres typowych umów zawieranych przez dany zakład ubezpieczeń. Rekomendacja ta może mieć zatem zastosowanie np. do ubezpieczania nietypowych ryzyk, nowych na polskim rynku bądź do ubezpieczania dużych ryzyk.

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...