bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Bancassurance
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 14)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 14)

Dodano: 2016-05-23

Rekomendacja 14

Zakład powinien dokonać wyboru właściwych kanałów dystrybucji produktów i zapewnić ich właściwe funkcjonowanie.

Rekomendacja 14, pierwsza z grupy pięciu rekomendacji dotyczących pozyskiwania klientów i oferowania produktu, nakłada na zakład ubezpieczeń dość enigmatycznie określony obowiązek wyboru właściwych kanałów dystrybucji produktów i zapewnić ich właściwe funkcjonowanie. W rekomendacjach 14.1 – 14.3 organ nadzoru wyjaśnia, na czym polegać ma ów właściwy wybór.

Artykuły powiązane

KNF zaktualizował i uzupełnił pytania dotyczące SFDR

W dniu 23 listopada 2023 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, że w zakładce „Pytania i odpowiedzi (Q&am...

Problemy z odbiorem poczty nie uzasadniają braku odpowiedzi na wezwania UOKiK

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 8 maja 2023 r. (sygn. akt XVII AmA 31/21) orzekł, że reo...

Dodatkowe świadczenia ubezpieczyciela to koszty uzyskania przychodu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 września 2023 r. (sygn. akt III SA/Wa 1248/23) orzekł, że...