bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 12)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 12)

Dodano: 2016-05-19

Rekomendacja nr 12

Zakład powinien zapewnić, że taryfikacja projektowanego/tworzonego produktu jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi i rekomendacjami organu nadzoru oraz przyjętymi przez Zakład regulacjami wewnętrznymi.

Wskazana Rekomendacja dotyczy jednego z kluczowych zagadnień w działalności zakładu ubezpieczeń, jakim jest odpowiednia taryfikacja składek ubezpieczeniowych. Ustalenie właściwej taryfy, a w konsekwencji naliczenie odpowiedniej składki ubezpieczeniowej skutkuje tym, czy zakład zrealizuje chociażby podstawowy cel, wynikający z ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, jakim jest konieczność ustalenia składki ubezpieczeniowej w wysokości, która zapewnia co najmniej wykonanie wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycie kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń (art. 33 ust. 2 ustawy). Pomijam inny, nie mniej ważny aspekt, jakim jest generowanie zysków dla akcjonariuszy spółki.

Artykuły powiązane

KNF zaktualizował i uzupełnił pytania dotyczące SFDR

W dniu 23 listopada 2023 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, że w zakładce „Pytania i odpowiedzi (Q&am...

Problemy z odbiorem poczty nie uzasadniają braku odpowiedzi na wezwania UOKiK

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 8 maja 2023 r. (sygn. akt XVII AmA 31/21) orzekł, że reo...

Dodatkowe świadczenia ubezpieczyciela to koszty uzyskania przychodu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 września 2023 r. (sygn. akt III SA/Wa 1248/23) orzekł, że...