bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 12)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 12)

Dodano: 2016-05-19

Rekomendacja nr 12

Zakład powinien zapewnić, że taryfikacja projektowanego/tworzonego produktu jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi i rekomendacjami organu nadzoru oraz przyjętymi przez Zakład regulacjami wewnętrznymi.

Wskazana Rekomendacja dotyczy jednego z kluczowych zagadnień w działalności zakładu ubezpieczeń, jakim jest odpowiednia taryfikacja składek ubezpieczeniowych. Ustalenie właściwej taryfy, a w konsekwencji naliczenie odpowiedniej składki ubezpieczeniowej skutkuje tym, czy zakład zrealizuje chociażby podstawowy cel, wynikający z ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, jakim jest konieczność ustalenia składki ubezpieczeniowej w wysokości, która zapewnia co najmniej wykonanie wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycie kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń (art. 33 ust. 2 ustawy). Pomijam inny, nie mniej ważny aspekt, jakim jest generowanie zysków dla akcjonariuszy spółki.

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...