bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 12)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 12)

Dodano: 2016-05-19

Rekomendacja nr 12

Zakład powinien zapewnić, że taryfikacja projektowanego/tworzonego produktu jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi i rekomendacjami organu nadzoru oraz przyjętymi przez Zakład regulacjami wewnętrznymi.

Wskazana Rekomendacja dotyczy jednego z kluczowych zagadnień w działalności zakładu ubezpieczeń, jakim jest odpowiednia taryfikacja składek ubezpieczeniowych. Ustalenie właściwej taryfy, a w konsekwencji naliczenie odpowiedniej składki ubezpieczeniowej skutkuje tym, czy zakład zrealizuje chociażby podstawowy cel, wynikający z ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, jakim jest konieczność ustalenia składki ubezpieczeniowej w wysokości, która zapewnia co najmniej wykonanie wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycie kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń (art. 33 ust. 2 ustawy). Pomijam inny, nie mniej ważny aspekt, jakim jest generowanie zysków dla akcjonariuszy spółki.

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...