bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem  (Rekomendacja 10)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem  (Rekomendacja 10)

Dodano: 2016-05-17

Rekomendacja 10

Zakład powinien projektować/tworzyć i wprowadzać do obrotu jedynie takie produkty, których cechy, ryzyka objęte ochroną ubezpieczeniową oraz opłaty i kanały dystrybucji spełniają oczekiwania i interesy określonej docelowej grupy klientów, do której kierowany ma być dany produkt.

Rekomendacja 10 ma na celu podniesienie adekwatności oferowanych produktów ubezpieczeniowych w zakresie oczekiwań, potrzeb oraz możliwości finansowych klientów zakładu ubezpieczeń. Działania zmierzające w tym kierunku można było dostrzec już wcześniej w związku z wprowadzeniem w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej artykułu 21. Przepis ten zobligował zakład ubezpieczeń do przeprowadzenia analizy potrzeb klienta w przypadku ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. Taki mechanizm kojarzony był do tej pory z produktami oferowanymi na rynku kapitałowym i wynikał z obowiązków przewidzianych w dyrektywie MIFID. O ile jednak art. 21 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej dotyczył jedynie ubezpieczeń „inwestycyjnych” – o tyle analizowana rekomendacja obejmuje cały zakres produktów oferowanych przez zakład ubezpieczeń.

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...