bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem  (Rekomendacja 10)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem  (Rekomendacja 10)

Dodano: 2016-05-17

Rekomendacja 10

Zakład powinien projektować/tworzyć i wprowadzać do obrotu jedynie takie produkty, których cechy, ryzyka objęte ochroną ubezpieczeniową oraz opłaty i kanały dystrybucji spełniają oczekiwania i interesy określonej docelowej grupy klientów, do której kierowany ma być dany produkt.

Rekomendacja 10 ma na celu podniesienie adekwatności oferowanych produktów ubezpieczeniowych w zakresie oczekiwań, potrzeb oraz możliwości finansowych klientów zakładu ubezpieczeń. Działania zmierzające w tym kierunku można było dostrzec już wcześniej w związku z wprowadzeniem w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej artykułu 21. Przepis ten zobligował zakład ubezpieczeń do przeprowadzenia analizy potrzeb klienta w przypadku ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. Taki mechanizm kojarzony był do tej pory z produktami oferowanymi na rynku kapitałowym i wynikał z obowiązków przewidzianych w dyrektywie MIFID. O ile jednak art. 21 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej dotyczył jedynie ubezpieczeń „inwestycyjnych” – o tyle analizowana rekomendacja obejmuje cały zakres produktów oferowanych przez zakład ubezpieczeń.

Artykuły powiązane

Ryzyko rynkowe głównym problemem dla ubezpieczycieli w 2024 r.

W dniu 5 lutego 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował...

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...