bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem  (Rekomendacja 10)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem  (Rekomendacja 10)

Dodano: 2016-05-17

Rekomendacja 10

Zakład powinien projektować/tworzyć i wprowadzać do obrotu jedynie takie produkty, których cechy, ryzyka objęte ochroną ubezpieczeniową oraz opłaty i kanały dystrybucji spełniają oczekiwania i interesy określonej docelowej grupy klientów, do której kierowany ma być dany produkt.

Rekomendacja 10 ma na celu podniesienie adekwatności oferowanych produktów ubezpieczeniowych w zakresie oczekiwań, potrzeb oraz możliwości finansowych klientów zakładu ubezpieczeń. Działania zmierzające w tym kierunku można było dostrzec już wcześniej w związku z wprowadzeniem w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej artykułu 21. Przepis ten zobligował zakład ubezpieczeń do przeprowadzenia analizy potrzeb klienta w przypadku ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. Taki mechanizm kojarzony był do tej pory z produktami oferowanymi na rynku kapitałowym i wynikał z obowiązków przewidzianych w dyrektywie MIFID. O ile jednak art. 21 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej dotyczył jedynie ubezpieczeń „inwestycyjnych” – o tyle analizowana rekomendacja obejmuje cały zakres produktów oferowanych przez zakład ubezpieczeń.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...