bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (2)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (2)

Dodano: 2016-05-05

Rekomendacja 2

System zarządzania produktem powinien brać pod uwagę oczekiwania, interesy i cechy klientów oraz służyć minimalizowaniu skutków potencjalnych strat klientów wynikających z wad, a także zapewniać prawidłowe zarządzanie konfliktem interesów.

Zgodnie z punktem 2.1. omawianej Rekomendacji, system zarządzania produktem powinien minimalizować ryzyko zaistnienia wad przy projektowaniu/tworzeniu, dystrybucji i obsłudze produktów, a także zaistnienia wynikających z ewentualnych wad strat klientów lub Zakładu.

Definicja Wady zawarta w słowniczku do Rekomendacji mówi, że Wadą jest zidentyfikowana przez zakład ubezpieczeń nieprawidłowość występująca w produkcie na którymkolwiek etapie cyklu życia produktu. Trudno nie zauważyć, że przytoczona definicja jest obarczona błędem logicznym „ignotum per ignotum”, czyli nieznane przez nieznane, bo w jej treści definiowane słowo „wada” zostało zastąpione przez niezdefiniowane słowo „nieprawidłowość”. W efekcie trudno jest jednoznacznie ocenić czym, w rozumieniu Rekomendacji, wada tak naprawdę jest. Można jedynie założyć, że pewnie wadą będzie przygotowanie produktu, który nie realizuje celu, dla którego został stworzony, wadą mogą być również błędy typowo prawne, na przykład użycie w treści warunków ubezpieczenia klauzul abuzywnych, wreszcie wadą może być również zastosowanie listy ograniczeń odpowiedzialności nieadekwatnych do celu ubezpieczenia. To są jedynie przykłady i pewnie dopiero praktyka, głownie wynikająca z działań kontrolnych KNF, pozwoli na bardziej precyzyjne określenie tego, co należy uznawać za Wadę i w konsekwencji – w jaki sposób należy prawidłowo wdrożyć ten punkt Rekomendacji. 

Artykuły powiązane

Trzeba uważać komu wysyłany jest dokument potwierdzający przyznanie odszkodowania

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na ubezpieczyciela administracyjną karę pieniężną w wysokości 103 752...

Ubezpieczyciel jednak wypłaci odszkodowanie bliskim ofiar wypadku na A1

Tragiczny wypadek na autostradzie A1 miał miejsce 16 września 2023 r. To właśnie tego dnia kierowca jadący z p...

Pracodawca musi prowadzić teczki nawet jeśli nie wykonuje kontroli trzeźwości

Państwowa Inspekcja Pracy oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej potwierdzają, że nawet jeśli pracodawca nie wy...