bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (2)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (2)

Dodano: 2016-05-05

Rekomendacja 2

System zarządzania produktem powinien brać pod uwagę oczekiwania, interesy i cechy klientów oraz służyć minimalizowaniu skutków potencjalnych strat klientów wynikających z wad, a także zapewniać prawidłowe zarządzanie konfliktem interesów.

Zgodnie z punktem 2.1. omawianej Rekomendacji, system zarządzania produktem powinien minimalizować ryzyko zaistnienia wad przy projektowaniu/tworzeniu, dystrybucji i obsłudze produktów, a także zaistnienia wynikających z ewentualnych wad strat klientów lub Zakładu.

Definicja Wady zawarta w słowniczku do Rekomendacji mówi, że Wadą jest zidentyfikowana przez zakład ubezpieczeń nieprawidłowość występująca w produkcie na którymkolwiek etapie cyklu życia produktu. Trudno nie zauważyć, że przytoczona definicja jest obarczona błędem logicznym „ignotum per ignotum”, czyli nieznane przez nieznane, bo w jej treści definiowane słowo „wada” zostało zastąpione przez niezdefiniowane słowo „nieprawidłowość”. W efekcie trudno jest jednoznacznie ocenić czym, w rozumieniu Rekomendacji, wada tak naprawdę jest. Można jedynie założyć, że pewnie wadą będzie przygotowanie produktu, który nie realizuje celu, dla którego został stworzony, wadą mogą być również błędy typowo prawne, na przykład użycie w treści warunków ubezpieczenia klauzul abuzywnych, wreszcie wadą może być również zastosowanie listy ograniczeń odpowiedzialności nieadekwatnych do celu ubezpieczenia. To są jedynie przykłady i pewnie dopiero praktyka, głownie wynikająca z działań kontrolnych KNF, pozwoli na bardziej precyzyjne określenie tego, co należy uznawać za Wadę i w konsekwencji – w jaki sposób należy prawidłowo wdrożyć ten punkt Rekomendacji. 

Artykuły powiązane

I kwartał 2023 r.: mniej szkód, wyższe odszkodowania

W dniu 24 maja 2023 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował Biuletyn Informacyjny Ośrodka Informacji UFG d...

UFG pracuje nad nowym narzędziem do walki z oszustwami ubezpieczeniowymi

Podczas X Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawiono zarys nowego projektu Ubezpieczeniowego Funduszu...

    Zadaj Pytanie