bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (2)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (2)

Dodano: 2016-05-05

Rekomendacja 2

System zarządzania produktem powinien brać pod uwagę oczekiwania, interesy i cechy klientów oraz służyć minimalizowaniu skutków potencjalnych strat klientów wynikających z wad, a także zapewniać prawidłowe zarządzanie konfliktem interesów.

Zgodnie z punktem 2.1. omawianej Rekomendacji, system zarządzania produktem powinien minimalizować ryzyko zaistnienia wad przy projektowaniu/tworzeniu, dystrybucji i obsłudze produktów, a także zaistnienia wynikających z ewentualnych wad strat klientów lub Zakładu.

Definicja Wady zawarta w słowniczku do Rekomendacji mówi, że Wadą jest zidentyfikowana przez zakład ubezpieczeń nieprawidłowość występująca w produkcie na którymkolwiek etapie cyklu życia produktu. Trudno nie zauważyć, że przytoczona definicja jest obarczona błędem logicznym „ignotum per ignotum”, czyli nieznane przez nieznane, bo w jej treści definiowane słowo „wada” zostało zastąpione przez niezdefiniowane słowo „nieprawidłowość”. W efekcie trudno jest jednoznacznie ocenić czym, w rozumieniu Rekomendacji, wada tak naprawdę jest. Można jedynie założyć, że pewnie wadą będzie przygotowanie produktu, który nie realizuje celu, dla którego został stworzony, wadą mogą być również błędy typowo prawne, na przykład użycie w treści warunków ubezpieczenia klauzul abuzywnych, wreszcie wadą może być również zastosowanie listy ograniczeń odpowiedzialności nieadekwatnych do celu ubezpieczenia. To są jedynie przykłady i pewnie dopiero praktyka, głownie wynikająca z działań kontrolnych KNF, pozwoli na bardziej precyzyjne określenie tego, co należy uznawać za Wadę i w konsekwencji – w jaki sposób należy prawidłowo wdrożyć ten punkt Rekomendacji. 

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...