bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (Rekomendacja 6)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (Rekomendacja 6)

Dodano: 2016-04-11

Wiemy już, że zgodnie z treścią Rekomendacji 5 zakład ubezpieczeń powinien z najwyższą starannością badać adekwatność produktu do potrzeb i możliwości klienta, które to możliwości identyfikowane są przez jego wiedzę, doświadczenie w dziedzinie ubezpieczeń na życie oraz sytuację finansową. Bazą dla dokonania analizy potrzeb jest ankieta dotycząca potrzeb i możliwości klienta.

Zanim jednak przejdę do treści samej Rekomendacji warto pamiętać, że minimalnego zakresu danych zamieszczanych w ankiecie dotyczącej potrzeb ubezpieczającego lub ubezpieczonego dotyczy również Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2016 r. Rekomendacje odnoszące się do treści ankiety powielają w części postanowienia tego rozporządzenia, zawierając jednak doprecyzowanie odnośnie tego, w jaki sposób poszczególne pytania wskazane w ankiecie, a wynikające z rozporządzenia, powinny być rozwinięte w treści ankiety.

Ankiecie poświęcone są dwie Rekomendacje. Dzisiaj zajmiemy się pierwszą z nich, czyli Rekomendacji nr 6. Zgodnie z jej treścią ankieta zakładu ubezpieczeń w zakresie potrzeb klienta powinna zawierać pytania odnoszące się do badania, co najmniej:

  • celu zawarcia lub przystąpienia do umowy ubezpieczenia,
  • poziomu ryzyka  inwestycyjnego, jaki klient jest w stanie zaakceptować w ramach realizacji wskazanego celu,
  • preferowanej częstotliwości opłacania składki ubezpieczeniowej,
  • preferowanego okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia na życie,
  • wieku klienta.

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...