bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (Rekomendacja 3 i 4)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (Rekomendacja 3 i 4)

Dodano: 2016-04-06

Kontynuując nasz, autorski komentarz do Rekomendacji dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (Rekomendacje), tym razem krótko omówimy dwie ostanie Rekomendacje skierowane do zarządów i rad nadzorczych zakładów ubezpieczeń.

Rekomendacja 3

Zarząd zakładu ubezpieczeń powinien przeprowadzać regularne oceny funkcjonowania procedur badania adekwatności produktu oraz informować radę nadzorczą o wynikach tych ocen.

Kolejny punkt tej Rekomendacji (3.1), wskazuje, że ocena funkcjonowania procedur badania adekwatności produktu powinna w szczególności obejmować sprawdzanie prawidłowości ich realizacji oraz wnioski i ewentualne propozycje wprowadzenia zmian. To oznacza, że ocena dokonywana przez zarząd nie może mieć charakteru pobieżnego i nie może ograniczać się jedynie do prostego stwierdzenia w sprawozdaniu z posiedzenia zarządu o zapoznaniu się z oceną. Zarząd powinien przede wszystkim weryfikować to na ile zasady i procedury badania adekwatności produktu spełniają wymogi wynikające z przepisów prawa i Rekomendacji w zakresie właśnie badania adekwatności produktu. Jeżeli w tym zakresie zostaną stwierdzone jakiekolwiek niedociągnięcia lub nieprawidłowości, wówczas konieczne będzie zaproponowanie odpowiednich zmian w obowiązujących zasadach lub procedurach.

Minimalną częstotliwość przeprowadzania ocen funkcjonowania procedur dotyczących badania adekwatności produktu, ustalana przez zarząd, to nie mniej niż jedna ocena w roku (3.2).

Wyniki oceny powinny być niezwłocznie, jednakże nie później niż na kolejnym posiedzeniu rady nadzorczej, przypadającym po uzyskaniu wyników oceny, przekazane do wiadomości rady nadzorczej.

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...