bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (Rekomendacja 3 i 4)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (Rekomendacja 3 i 4)

Dodano: 2016-04-06

Kontynuując nasz, autorski komentarz do Rekomendacji dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (Rekomendacje), tym razem krótko omówimy dwie ostanie Rekomendacje skierowane do zarządów i rad nadzorczych zakładów ubezpieczeń.

Rekomendacja 3

Zarząd zakładu ubezpieczeń powinien przeprowadzać regularne oceny funkcjonowania procedur badania adekwatności produktu oraz informować radę nadzorczą o wynikach tych ocen.

Kolejny punkt tej Rekomendacji (3.1), wskazuje, że ocena funkcjonowania procedur badania adekwatności produktu powinna w szczególności obejmować sprawdzanie prawidłowości ich realizacji oraz wnioski i ewentualne propozycje wprowadzenia zmian. To oznacza, że ocena dokonywana przez zarząd nie może mieć charakteru pobieżnego i nie może ograniczać się jedynie do prostego stwierdzenia w sprawozdaniu z posiedzenia zarządu o zapoznaniu się z oceną. Zarząd powinien przede wszystkim weryfikować to na ile zasady i procedury badania adekwatności produktu spełniają wymogi wynikające z przepisów prawa i Rekomendacji w zakresie właśnie badania adekwatności produktu. Jeżeli w tym zakresie zostaną stwierdzone jakiekolwiek niedociągnięcia lub nieprawidłowości, wówczas konieczne będzie zaproponowanie odpowiednich zmian w obowiązujących zasadach lub procedurach.

Minimalną częstotliwość przeprowadzania ocen funkcjonowania procedur dotyczących badania adekwatności produktu, ustalana przez zarząd, to nie mniej niż jedna ocena w roku (3.2).

Wyniki oceny powinny być niezwłocznie, jednakże nie później niż na kolejnym posiedzeniu rady nadzorczej, przypadającym po uzyskaniu wyników oceny, przekazane do wiadomości rady nadzorczej.

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...