bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (Rekomendacja 3 i 4)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (Rekomendacja 3 i 4)

Dodano: 2016-04-06

Kontynuując nasz, autorski komentarz do Rekomendacji dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (Rekomendacje), tym razem krótko omówimy dwie ostanie Rekomendacje skierowane do zarządów i rad nadzorczych zakładów ubezpieczeń.

Rekomendacja 3

Zarząd zakładu ubezpieczeń powinien przeprowadzać regularne oceny funkcjonowania procedur badania adekwatności produktu oraz informować radę nadzorczą o wynikach tych ocen.

Kolejny punkt tej Rekomendacji (3.1), wskazuje, że ocena funkcjonowania procedur badania adekwatności produktu powinna w szczególności obejmować sprawdzanie prawidłowości ich realizacji oraz wnioski i ewentualne propozycje wprowadzenia zmian. To oznacza, że ocena dokonywana przez zarząd nie może mieć charakteru pobieżnego i nie może ograniczać się jedynie do prostego stwierdzenia w sprawozdaniu z posiedzenia zarządu o zapoznaniu się z oceną. Zarząd powinien przede wszystkim weryfikować to na ile zasady i procedury badania adekwatności produktu spełniają wymogi wynikające z przepisów prawa i Rekomendacji w zakresie właśnie badania adekwatności produktu. Jeżeli w tym zakresie zostaną stwierdzone jakiekolwiek niedociągnięcia lub nieprawidłowości, wówczas konieczne będzie zaproponowanie odpowiednich zmian w obowiązujących zasadach lub procedurach.

Minimalną częstotliwość przeprowadzania ocen funkcjonowania procedur dotyczących badania adekwatności produktu, ustalana przez zarząd, to nie mniej niż jedna ocena w roku (3.2).

Wyniki oceny powinny być niezwłocznie, jednakże nie później niż na kolejnym posiedzeniu rady nadzorczej, przypadającym po uzyskaniu wyników oceny, przekazane do wiadomości rady nadzorczej.

Artykuły powiązane

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...

Poradnik Rzecznika Finansowego, czyli kredyt konsumencki nie tylko na Gwiazdkę

Okres świąteczny, który już za nami, nierozłącznie wiąże się ze zwiększonymi wydatkami. Tegoroczne Święta Bożego Narodze...