bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (Rekomendacja 2)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (Rekomendacja 2)

Dodano: 2016-04-05

Kontynuując nasz krótki, autorski komentarz do Rekomendacji dla zakładów ubezpieczeń dotyczących badania adekwatności produktu (Rekomendacje), tym razem omówimy kolejne Rekomendacje skierowane do zarządów i rad nadzorczych zakładów ubezpieczeń.

Zgodnie z Rekomendacją 2, zarząd zakładu ubezpieczeń może powierzyć obowiązek opracowania i zapewnienia funkcjonowania procedur badania adekwatności produktu wyznaczonym przez siebie osobom.

Osoby wyznaczone przez zarząd zakładu ubezpieczeń powinny być odpowiedzialne za przygotowanie, wprowadzenie i prawidłowe stosowanie procedur badania adekwatności produktu (Rekomendacja 2.1).

Warto przypomnieć, że zgodnie z Rekomendacją 1.1., to zarząd zakładu ubezpieczeń powinien określić zasady i procedury badania adekwatności produktu, których funkcjonowanie będzie podlegać jego bezpośredniej kontroli. Jak widać ta Rekomendacja mówi zarówno o zasadach, jak i o procedurach badania adekwatności produktu. Z kolei Rekomendacja 2.1. wspomina już tylko o procedurach badania adekwatności produktu. Stąd wniosek, że zarząd ubezpieczyciela może powierzyć wyznaczonym przez siebie osobom jedynie przygotowanie, wprowadzenie i prawidłowe stosowanie procedur badania adekwatności produktu, natomiast stworzenie zasad badania adekwatności produktu jest wyłącznym obowiązkiem zarządu.

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...