bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (Rekomendacja 2)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (Rekomendacja 2)

Dodano: 2016-04-05

Kontynuując nasz krótki, autorski komentarz do Rekomendacji dla zakładów ubezpieczeń dotyczących badania adekwatności produktu (Rekomendacje), tym razem omówimy kolejne Rekomendacje skierowane do zarządów i rad nadzorczych zakładów ubezpieczeń.

Zgodnie z Rekomendacją 2, zarząd zakładu ubezpieczeń może powierzyć obowiązek opracowania i zapewnienia funkcjonowania procedur badania adekwatności produktu wyznaczonym przez siebie osobom.

Osoby wyznaczone przez zarząd zakładu ubezpieczeń powinny być odpowiedzialne za przygotowanie, wprowadzenie i prawidłowe stosowanie procedur badania adekwatności produktu (Rekomendacja 2.1).

Warto przypomnieć, że zgodnie z Rekomendacją 1.1., to zarząd zakładu ubezpieczeń powinien określić zasady i procedury badania adekwatności produktu, których funkcjonowanie będzie podlegać jego bezpośredniej kontroli. Jak widać ta Rekomendacja mówi zarówno o zasadach, jak i o procedurach badania adekwatności produktu. Z kolei Rekomendacja 2.1. wspomina już tylko o procedurach badania adekwatności produktu. Stąd wniosek, że zarząd ubezpieczyciela może powierzyć wyznaczonym przez siebie osobom jedynie przygotowanie, wprowadzenie i prawidłowe stosowanie procedur badania adekwatności produktu, natomiast stworzenie zasad badania adekwatności produktu jest wyłącznym obowiązkiem zarządu.

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...