bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (Rekomendacja 2)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (Rekomendacja 2)

Dodano: 2016-04-05

Kontynuując nasz krótki, autorski komentarz do Rekomendacji dla zakładów ubezpieczeń dotyczących badania adekwatności produktu (Rekomendacje), tym razem omówimy kolejne Rekomendacje skierowane do zarządów i rad nadzorczych zakładów ubezpieczeń.

Zgodnie z Rekomendacją 2, zarząd zakładu ubezpieczeń może powierzyć obowiązek opracowania i zapewnienia funkcjonowania procedur badania adekwatności produktu wyznaczonym przez siebie osobom.

Osoby wyznaczone przez zarząd zakładu ubezpieczeń powinny być odpowiedzialne za przygotowanie, wprowadzenie i prawidłowe stosowanie procedur badania adekwatności produktu (Rekomendacja 2.1).

Warto przypomnieć, że zgodnie z Rekomendacją 1.1., to zarząd zakładu ubezpieczeń powinien określić zasady i procedury badania adekwatności produktu, których funkcjonowanie będzie podlegać jego bezpośredniej kontroli. Jak widać ta Rekomendacja mówi zarówno o zasadach, jak i o procedurach badania adekwatności produktu. Z kolei Rekomendacja 2.1. wspomina już tylko o procedurach badania adekwatności produktu. Stąd wniosek, że zarząd ubezpieczyciela może powierzyć wyznaczonym przez siebie osobom jedynie przygotowanie, wprowadzenie i prawidłowe stosowanie procedur badania adekwatności produktu, natomiast stworzenie zasad badania adekwatności produktu jest wyłącznym obowiązkiem zarządu.

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...