bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (Rekomendacja 15)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (Rekomendacja 15)

Dodano: 2016-04-21

Rekomendacja 15

Klient, nabywając produkt ubezpieczeniowy, powinien mieć możliwość bezpośredniego kontaktu z osobą umocowaną przez zakład ubezpieczeń do wykonywania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia.

W przypadku umów ubezpieczenia na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, a o takich mowa w przypadku omawianych Rekomendacji, proces zawierania umowy jest zazwyczaj rozłożony w czasie wymaga współdziałania wielu osób.

Na początkowym etapie w ten proces zaangażowany jest pośrednik, który przedstawia ofertę potencjalnemu klientowi i odbiera od niego wniosek o ubezpieczenie i wszelkie inne dokumenty i oświadczenia (np. ankietę konieczną do przeprowadzenia analizy potrzeb). Następnie wniosek wraz z ankietą trafia do osób odpowiedzialnych w zakładzie ubezpieczeń za ocenę ryzyka (jeżeli dana umowa tego typu dodatkowej oceny wymaga) i jest analizowany przez osoby odpowiedzialne za analizę potrzeb i możliwości klienta.

Następnie odpowiednie osoby przygotowują rekomendację lub też propozycję ubezpieczenia klientowi. Na końcu całego procesu jest generowana polisa ubezpieczeniowa.

Z czysto prawnego punktu widzenia każda z osób zaangażowanym w wyżej opisany proces jest albo bezpośrednio (na mocy odpowiedniego pełnomocnictwa), albo pośrednio (na bazie chociażby umowy o pracę) umocowana przez zakład ubezpieczeń do wykonywania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia.

Czy to oznacza, w świetle omawianej Rekomendacji, że klient, nabywając produkt ubezpieczeniowy, powinien mieć możliwość bezpośredniego kontaktu z każdą z tych osób? Moim zdaniem taki sposób interpretacji tej Rekomendacji byłby dość absurdalny, bo możliwość bezpośredniego kontaktu z każdą taką osobą przez każdego klienta mogłaby oznaczać całkowity paraliż zakładu ubezpieczeń. Po to klienta ma możliwość kontaktu z pośrednikiem ubezpieczeniowym, albo z call center dedykowanym do obsługi klientów, żeby kontakt z innymi pracownikami nie był konieczny. Trudno jednak oceniać co autor tak mało precyzyjnej rekomendacji miał właściwie na myśli i bez dodatkowych wyjaśnień ze strony KNF trudno tutaj mówić o jakiejkolwiek jednoznacznej interpretacji omawianej Rekomendacji.

Artykuły powiązane

Ryzyko rynkowe głównym problemem dla ubezpieczycieli w 2024 r.

W dniu 5 lutego 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował...

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...