bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (Rekomendacja 14)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (Rekomendacja 14)

Dodano: 2016-04-20

Rekomendacja 14

Zakład ubezpieczeń nie powinien, w stosowanych zachętach marketingowych i sprzedażowych lub podczas prezentowania produktu ukrywać istotnych jego cech, w tym ryzyka inwestycyjnego lub opłat.

Omawiana Rekomendacja nawiązuje bardzo wyraźnie do treści Rekomendacji 13, która nakazuje, aby przedstawiając klientowi propozycję umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń powinien informować zarówno o możliwości osiągnięcia zysku, jak też poniesienia straty.

O ile jednak Rekomendacja 13 odnosi się do etapu prezentowania klientowi propozycji ubezpieczenia, o tyle Rekomendacja nr 14 dotyczy procesu samej promocji produktu i konstruowania wszelkiego rodzaju przekazów reklamowych informujących o produkcie.

W przypadku działań tego typu zakład ubezpieczeń nie powinien prezentować korzyści płynących z produktów, jeżeli jednocześnie w sposób wyraźny nie wskaże ryzyk, jakie są z nimi związane. W efekcie, chodzi o zaprezentowanie rzetelnej informacji o produkcje, „bez upiększania” rzeczywistości.

Jednakże pewne wątpliwości interpretacyjne może budzić zwrot odnoszący się do istotnych cech produktu. O jakie właściwie cechy, poza wskazanym ryzykiem inwestycyjnym i opłatach, może tutaj chodzić. Czy wystarczy podanie informacji o tym, że produkt ma charakter inwestycyjny, albo inwestycyjno-ochronny? A może należy też podać informacje o innych świadczeniach, poza sumą ubezpieczenia, jakie mogą być wypłacone przez towarzystwo. Czy w tym wypadku należy też na przykład prezentować listą postanowień warunków ubezpieczenia ograniczających odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń? Niestety póki co trudno jest dać jednoznaczną odpowiedź na te pytania.

Zgodnie z pkt 14.2 Rekomendacji wiemy jedynie, że zakład ubezpieczeń nie powinien porównywać produktów do lokaty bankowej lub innych produktów bankowych o zbliżonym profilu ryzyka, w szczególności prezentując je w taki sposób, by wywołać u klienta wrażenie, że jest to produkt taki sam jak lokata bankowa lub do niej podobny. Ten punkt to z całą pewnością wyraźne nawiązanie do polisolokat, które właściwie, z uwagi na treść tej Rekomendacji, należałoby przestać nazywać polisolokatami.

Dodatkowo, zakład ubezpieczeń powinien wyraźnie wskazać klientowi, że proponowany produkt wiąże się z inwestycją w instrumenty finansowe.

Artykuły powiązane

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...

Poradnik Rzecznika Finansowego, czyli kredyt konsumencki nie tylko na Gwiazdkę

Okres świąteczny, który już za nami, nierozłącznie wiąże się ze zwiększonymi wydatkami. Tegoroczne Święta Bożego Narodze...