bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (Rekomendacja 14)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (Rekomendacja 14)

Dodano: 2016-04-20

Rekomendacja 14

Zakład ubezpieczeń nie powinien, w stosowanych zachętach marketingowych i sprzedażowych lub podczas prezentowania produktu ukrywać istotnych jego cech, w tym ryzyka inwestycyjnego lub opłat.

Omawiana Rekomendacja nawiązuje bardzo wyraźnie do treści Rekomendacji 13, która nakazuje, aby przedstawiając klientowi propozycję umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń powinien informować zarówno o możliwości osiągnięcia zysku, jak też poniesienia straty.

O ile jednak Rekomendacja 13 odnosi się do etapu prezentowania klientowi propozycji ubezpieczenia, o tyle Rekomendacja nr 14 dotyczy procesu samej promocji produktu i konstruowania wszelkiego rodzaju przekazów reklamowych informujących o produkcie.

W przypadku działań tego typu zakład ubezpieczeń nie powinien prezentować korzyści płynących z produktów, jeżeli jednocześnie w sposób wyraźny nie wskaże ryzyk, jakie są z nimi związane. W efekcie, chodzi o zaprezentowanie rzetelnej informacji o produkcje, „bez upiększania” rzeczywistości.

Jednakże pewne wątpliwości interpretacyjne może budzić zwrot odnoszący się do istotnych cech produktu. O jakie właściwie cechy, poza wskazanym ryzykiem inwestycyjnym i opłatach, może tutaj chodzić. Czy wystarczy podanie informacji o tym, że produkt ma charakter inwestycyjny, albo inwestycyjno-ochronny? A może należy też podać informacje o innych świadczeniach, poza sumą ubezpieczenia, jakie mogą być wypłacone przez towarzystwo. Czy w tym wypadku należy też na przykład prezentować listą postanowień warunków ubezpieczenia ograniczających odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń? Niestety póki co trudno jest dać jednoznaczną odpowiedź na te pytania.

Zgodnie z pkt 14.2 Rekomendacji wiemy jedynie, że zakład ubezpieczeń nie powinien porównywać produktów do lokaty bankowej lub innych produktów bankowych o zbliżonym profilu ryzyka, w szczególności prezentując je w taki sposób, by wywołać u klienta wrażenie, że jest to produkt taki sam jak lokata bankowa lub do niej podobny. Ten punkt to z całą pewnością wyraźne nawiązanie do polisolokat, które właściwie, z uwagi na treść tej Rekomendacji, należałoby przestać nazywać polisolokatami.

Dodatkowo, zakład ubezpieczeń powinien wyraźnie wskazać klientowi, że proponowany produkt wiąże się z inwestycją w instrumenty finansowe.

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...