bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (3)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (3)

Dodano: 2016-04-05

W poprzednich wydaniach beinsured omówione zostały główne założenia Rekomendacji dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (Rekomendacje) oraz wątpliwości, jakie wynikają z definicji zaproponowanych przez KNF w treści Rekomendacji.

Dzisiaj poświecimy nieco uwagi pierwszej grupie Rekomendacji, dedykowanej zadaniom zarządu zakładu ubezpieczeń w zakresie obowiązku opracowania zasad i procedur badania adekwatności produktu.

Zgodnie z Rekomendacją nr 1, zarząd zakładu ubezpieczeń jest odpowiedzialny za opracowanie – w formie pisemnej – wprowadzenie i funkcjonowanie zasad i procedur badania adekwatności produktu.

W ramach tej rekomendacji, w części szczegółowej, KNF zaleca, aby zarząd zakładu ubezpieczeń określił zasady i procedury badania adekwatności produktu, których funkcjonowanie będzie podlegać jego bezpośredniej kontroli. Zasady te powinny obejmować, co najmniej procesy planowania, organizowania, kontrolowania oraz raportowania działań zarządczych oraz opis ról uczestników procesu badania adekwatności produktu.

Artykuły powiązane

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...