bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (3)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (3)

Dodano: 2016-04-05

W poprzednich wydaniach beinsured omówione zostały główne założenia Rekomendacji dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (Rekomendacje) oraz wątpliwości, jakie wynikają z definicji zaproponowanych przez KNF w treści Rekomendacji.

Dzisiaj poświecimy nieco uwagi pierwszej grupie Rekomendacji, dedykowanej zadaniom zarządu zakładu ubezpieczeń w zakresie obowiązku opracowania zasad i procedur badania adekwatności produktu.

Zgodnie z Rekomendacją nr 1, zarząd zakładu ubezpieczeń jest odpowiedzialny za opracowanie – w formie pisemnej – wprowadzenie i funkcjonowanie zasad i procedur badania adekwatności produktu.

W ramach tej rekomendacji, w części szczegółowej, KNF zaleca, aby zarząd zakładu ubezpieczeń określił zasady i procedury badania adekwatności produktu, których funkcjonowanie będzie podlegać jego bezpośredniej kontroli. Zasady te powinny obejmować, co najmniej procesy planowania, organizowania, kontrolowania oraz raportowania działań zarządczych oraz opis ról uczestników procesu badania adekwatności produktu.

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...