bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (3)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (3)

Dodano: 2016-04-05

W poprzednich wydaniach beinsured omówione zostały główne założenia Rekomendacji dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (Rekomendacje) oraz wątpliwości, jakie wynikają z definicji zaproponowanych przez KNF w treści Rekomendacji.

Dzisiaj poświecimy nieco uwagi pierwszej grupie Rekomendacji, dedykowanej zadaniom zarządu zakładu ubezpieczeń w zakresie obowiązku opracowania zasad i procedur badania adekwatności produktu.

Zgodnie z Rekomendacją nr 1, zarząd zakładu ubezpieczeń jest odpowiedzialny za opracowanie – w formie pisemnej – wprowadzenie i funkcjonowanie zasad i procedur badania adekwatności produktu.

W ramach tej rekomendacji, w części szczegółowej, KNF zaleca, aby zarząd zakładu ubezpieczeń określił zasady i procedury badania adekwatności produktu, których funkcjonowanie będzie podlegać jego bezpośredniej kontroli. Zasady te powinny obejmować, co najmniej procesy planowania, organizowania, kontrolowania oraz raportowania działań zarządczych oraz opis ról uczestników procesu badania adekwatności produktu.

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...