bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacja UFK dobrych praktyk informacyjnych

Rekomendacja UFK dobrych praktyk informacyjnych

Dodano: 2014-08-14
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

Polska Izba Ubezpieczeń opracowała Rekomendację dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowym. PIU przygotowało również prezentację, przedstawiającą główne założenia i cechy Rekomendacji. Prezentacja wskazuje m.in. cele przyjęcia Rekomendacji, główne cechy Karty Produktu oraz informacje, które powinny zostać zawarte przez ubezpieczycieli w Kartach Produktu.

Treść Rekomendacji dostępna na stronie Polskiej Izby Ubezpieczeń pod następującym adresem:  http://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/130902_Rekomendacja_UFK_prezentacja.pdf

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...