bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Rekomendacja Rady Europy dot. ochrony danych osobowych wykorzystywanych dla celów zatrudnienia

Rekomendacja Rady Europy dot. ochrony danych osobowych wykorzystywanych dla celów zatrudnienia

Dodano: 2015-07-17

W dniu 1 kwietnia 2015 r. została przyjęta Rekomendacja CM/REC (2015) 5 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich na temat ochrony danych osobowych wykorzystywanych dla celów zatrudnienia. Dokument ten wskazuje szereg jednolitych zasad, które powinny zostać wprowadzone do systemów prawnych państw członkowskich w zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników jak i kandydatów do pracy.

W tym miejscu należy podkreślić, że wprowadzona Rekomendacja jest nową wersją dokumentu
z 1989 roku i stanowi swoistą odpowiedź na współczesne zagadnienia zakresu prywatności wynikające m.in. z rozwoju Internetu oraz nowych technologii i środków komunikacji elektronicznej stosowanych pomiędzy pracodawcami, a pracownikami.

Rekomendacja obejmuje swoim zakresem zarówno sektor publiczny jak i prywatny. Koniecznym jest wskazanie, że zgodnie z jej treścią: „(…) Pracodawcy powinni unikać nieuzasadnionego naruszenia prawa do prywatności pracownika”. Ta podstawowa zasada rozciąga się przy tym na wszystkie urządzenia techniczne oraz technologie informatyczne wykorzystywane przez danego pracownika.

Ponadto, podkreślenia wymaga fakt, że zgodnie z przyjętymi zaleceniami pracownicy powinni posiadać również dostęp do przechowywanych przez pracodawcę danych osobowych, które ich dotyczą, uprawnienie do ich poprawienia oraz usunięcia w przypadku przetwarzania niezgodnego
z prawem.

Pliki do pobrania

rekomendacja-cm-rec-2015-5.pdf

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...