bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Rekomendacja Rady Europy dot. ochrony danych osobowych wykorzystywanych dla celów zatrudnienia

Rekomendacja Rady Europy dot. ochrony danych osobowych wykorzystywanych dla celów zatrudnienia

Dodano: 2015-07-17

W dniu 1 kwietnia 2015 r. została przyjęta Rekomendacja CM/REC (2015) 5 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich na temat ochrony danych osobowych wykorzystywanych dla celów zatrudnienia. Dokument ten wskazuje szereg jednolitych zasad, które powinny zostać wprowadzone do systemów prawnych państw członkowskich w zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników jak i kandydatów do pracy.

W tym miejscu należy podkreślić, że wprowadzona Rekomendacja jest nową wersją dokumentu
z 1989 roku i stanowi swoistą odpowiedź na współczesne zagadnienia zakresu prywatności wynikające m.in. z rozwoju Internetu oraz nowych technologii i środków komunikacji elektronicznej stosowanych pomiędzy pracodawcami, a pracownikami.

Rekomendacja obejmuje swoim zakresem zarówno sektor publiczny jak i prywatny. Koniecznym jest wskazanie, że zgodnie z jej treścią: „(…) Pracodawcy powinni unikać nieuzasadnionego naruszenia prawa do prywatności pracownika”. Ta podstawowa zasada rozciąga się przy tym na wszystkie urządzenia techniczne oraz technologie informatyczne wykorzystywane przez danego pracownika.

Ponadto, podkreślenia wymaga fakt, że zgodnie z przyjętymi zaleceniami pracownicy powinni posiadać również dostęp do przechowywanych przez pracodawcę danych osobowych, które ich dotyczą, uprawnienie do ich poprawienia oraz usunięcia w przypadku przetwarzania niezgodnego
z prawem.

Pliki do pobrania

rekomendacja-cm-rec-2015-5.pdf

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...