bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Rekomendacja Rady Europy dot. ochrony danych osobowych wykorzystywanych dla celów zatrudnienia

Rekomendacja Rady Europy dot. ochrony danych osobowych wykorzystywanych dla celów zatrudnienia

Dodano: 2015-07-17

W dniu 1 kwietnia 2015 r. została przyjęta Rekomendacja CM/REC (2015) 5 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich na temat ochrony danych osobowych wykorzystywanych dla celów zatrudnienia. Dokument ten wskazuje szereg jednolitych zasad, które powinny zostać wprowadzone do systemów prawnych państw członkowskich w zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników jak i kandydatów do pracy.

W tym miejscu należy podkreślić, że wprowadzona Rekomendacja jest nową wersją dokumentu
z 1989 roku i stanowi swoistą odpowiedź na współczesne zagadnienia zakresu prywatności wynikające m.in. z rozwoju Internetu oraz nowych technologii i środków komunikacji elektronicznej stosowanych pomiędzy pracodawcami, a pracownikami.

Rekomendacja obejmuje swoim zakresem zarówno sektor publiczny jak i prywatny. Koniecznym jest wskazanie, że zgodnie z jej treścią: „(…) Pracodawcy powinni unikać nieuzasadnionego naruszenia prawa do prywatności pracownika”. Ta podstawowa zasada rozciąga się przy tym na wszystkie urządzenia techniczne oraz technologie informatyczne wykorzystywane przez danego pracownika.

Ponadto, podkreślenia wymaga fakt, że zgodnie z przyjętymi zaleceniami pracownicy powinni posiadać również dostęp do przechowywanych przez pracodawcę danych osobowych, które ich dotyczą, uprawnienie do ich poprawienia oraz usunięcia w przypadku przetwarzania niezgodnego
z prawem.

Pliki do pobrania

rekomendacja-cm-rec-2015-5.pdf

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...