bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacja dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałów

Rekomendacja dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałów

Dodano: 2014-08-14
Publikator: PIU

W dniu 14 kwietnia 2014 r. zarząd Polskiej Izby Ubezpieczeń („PIU”) przyjął opracowaną przez PIU Rekomendację dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi („Rekomendacja”). Przystąpienie do Rekomendacji przez zakłady ubezpieczeń może nastąpić w każdym czasie, jest dobrowolne i obliguje ubezpieczycieli do zapewnienia pełnej zgodności stosowanych praktyk z wymogami Rekomendacji. Rekomendacja ma na celu upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie przejrzystego informowania Klientów o ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, określonym w dziale I gr. 3 Załącznika do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t.j.: Dz. U. z 2010 r., nr 11, poz. 66 z późn. zm.). Cel Rekomendacji ma być realizowany poprzez zalecenia dotyczące standardowej Karty Produktu, która stanowi dodatkową informację dostarczaną Klientowi przed zawarciem Ubezpieczenia lub przystąpieniem do Ubezpieczenia Grupowego. Opracowania przykładowej Karty Produktu ma na celu również zapewnienie Klientowi porównywalnej informacji o ubezpieczeniach oferowanych przez poszczególnych Ubezpieczycieli. Rekomendacja nie dotyczy zasad gromadzenia środków na IKE i IKZE na wyodrębnionych rachunkach w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym.

Treść Rekomendacji dostępna na stronie Polskiej Izby Ubezpieczeń pod następującym adresem:

http://www.piu.org.pl/public/upload/ibrowser/UFK/REKOMENDACJA_UFK.pdf

Artykuły powiązane

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...