bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Dodano: 2024-07-11

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za granicą. Od trzech lat liczba tych zdarzeń systematycznie rośnie. W 2023 roku kierowcy pojazdów z polskimi tablicami rejestracyjnymi byli sprawcami aż 69 tysięcy kolizji i wypadków na europejskich drogach, co stanowi wzrost o 9,4% w porównaniu do roku poprzedniego. Co ciekawe, średnio jednego dnia miało miejsce prawie 190 wypadków. Polscy kierowcy powodują najwięcej wypadków na drogach Niemiec (50%), Włoch (10 %), Francji (8%), Holandii (6%) i Belgii (5%). W tych pięciu krajach miało miejsce ponad 75% wszystkich kolizji i wypadków spowodowanych przez kierowców z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Wciąż dużym problemem jest kwestia obowiązkowego ubezpieczenia OC, którego kierowcy często nie posiadają. Znacząco wzrosła liczba zdarzeń spowodowanych przez polskich kierowców bez ważnego ubezpieczenia. W 2023 roku PBUK zarejestrowało tysiąc takich zgłoszeń, w porównaniu do 800 w roku poprzednim. Wydatki PBUK na wypłatę świadczeń za te szkody wyniosły 24,6 miliona złotych, co oznacza wzrost o 39% w porównaniu do 2022 roku, kiedy to kwota ta wynosiła 17,7 miliona złotych. Po uregulowaniu zobowiązań wobec poszkodowanych, PBUK każdorazowo występuje do sprawców o zwrot poniesionych kosztów. Polscy kierowcy za granicą wykazują brak poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo na drogach i nadmierne przekonanie o własnych umiejętnościach, co prowadzi do wzrostu liczby wypadków.

Artykuły powiązane

Przewodnik „Ubezpieczenia w transporcie, czyli dlaczego nie warto ryzykować?”

Przewodnik po ubezpieczeniach w transporcie jest już dostępny! Pobierz go już teraz! 👉🏻 POBIERAM...

Europejski Parlament przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II

23 kwietnia 2023 roku, podczas posiedzenia plenarnego, Parlament Europejski przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II. P...

Nazwa „odszkodowanie” nie wystarczy do zwolnienia z PIT

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 26 marca 2024 r. (sygn. akt...